REGNSKABSAFLÆGGELSE

Regnskabsmeddelelse 2013

Tempoet i effektiviseringer og udvikling af tjenesteydelser må forbedres