REGNSKABSAFLÆGGELSE

Regnskabsmeddelelse 2014

Året var præget af implementering af strategi, ny organisation og omkostningseffektiviseringer