Mangfoldighed

Tænker du på mangfoldighed? Det gør vi. Vi mener, at mangfoldighed giver en mere attraktiv og dynamisk arbejdsplads samt bedre beslutninger og resultater for vores forretning.

I dag består PostNords medarbejdere af omkring en tredjedel kvinder og to tredjedele mænd. I 2010 blev det besluttet at øge andelen af kvinder i lederstillinger. Målet er, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder i 2020.

En række initiativer og aktiviteter bidrager til, at vi når målet. Alle chef-, leder- og projektlederstillinger opslås f.eks. både internt og eksternt. Den indsats, som giver det bedste resultat, er, at der ved al rekruttering både er kvinder og mænd blandt slutkandidaterne.

Programmet Panorama i PostNord Sverige er et af de målrettede initiativer til at øge andelen af kvinder i lederstillinger. Formålet er at udvikle og motivere kvinder til på sigt at påtage sig endnu større lederroller. PostNords forskellige talent- og udviklingsprogrammer – f.eks. Top Talent, PostNord Professionals og et nyt nordisk mentorprogram – har også mangfoldighed som en grundlæggende parameter.

Ligestilling 2020

Mål: Mindst 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder.

Resultater: Ved udgangen af 2018 var 32% af PostNords chefer og ledere kvinder.

Kommentar: Andelen af kvinder er over 30% på alle lederniveauer. Det er et resultat, vi er tilfredse med, i lyset af at branchen stadig domineres af mænd. Vi er bevidste om, at en ligelig kønsfordeling ikke automatisk resulterer i ligestilling. Derfor arbejder PostNord aktivt med inklusion. Der er taget flere initiativer med det formål at skabe en åben atmosfære, hvor der tages hensyn til de enkelte medarbejderes perspektiv.

Mangfoldighed i tal 2018

32%

kvindelige chefer

Sidst opdateret: 24-07-2019 13:48