Distribueret ledelse – hvad skal det gøre godt for?

Det er nemt nok at være arbejdsleder for en gruppe, du hver dag er sammen med. Når medarbejderne er spredt over hele verden, bliver det straks vanskeligere. Til gengæld er det en spændende udfordring for dig, som vil udvikle dig som leder og arbejde både med dit lederskab og digitale hjælpemidler.

Der er nogle vigtige nøgleord i forbindelse med distribueret ledelse: Hvor befinder vi os i tid og rum. Det er nemlig afgørende for, hvilke hjælpemidler du har brug for i kommunikationen mellem dig – lederen – og dine medarbejdere.

  • Samme sted + samme tid
  • Samme sted + forskellige tidspunkter
  • Forskellige steder + forskellige tidspunkter
  • Forskellige steder + samme tid

De fire situationer gør det nødvendigt at lede på forskellige måder. Det kan også være – og det er nok det mest almindelige, tror jeg – at man i organisationen har en blanding af alle disse situationer.

Samme sted + samme tid

Traditionel ledelse, hvor du ser og taler med dine medarbejdere ansigt til ansigt, og det er nemt at lave hurtige afstemninger og sammen planlægge eller ændre det arbejde, der skal gøres. I opbygger gode relationer og finder hurtigt ud af, hvor I har hinanden. Lederen er altid synlig og tilgængelig og medarbejder arbejder ud fra den kurs, der er sat. Her er det fysiske møde det vigtigste arbejdsredskab.

Samme sted + forskellige tidspunkter

En ledelse, der findes mange steder i dag, fordi lederen er optaget af møder en stor del af dagen og næsten kun ser sine medarbejdere i forbindelse med planlagte møder. Der er stadig spontane møder, men i mindre omfang, og gruppen er i større udstrækning nødt til at lede sig selv.

Det fysiske møde er stadig vigtigt, men primært ud fra et socialt perspektiv.

Lederen opfattes ikke altid som synlig og tilgængelig, men kan hurtigt kontaktes, hvis der er brug for det. Arbejdet planlægges og tilrettelægges på et fysisk møde, men support gives og ændringer aftales som regel via mail og telefonisk. Det fysiske møde er stadig vigtigt, men suppleres med traditionelle digitale møder for at kompensere for den tid, lederen ikke er til stede.

Forskellige steder + samme tid

I denne ledelsesform mødes lederen og medarbejderen mere sjældent, og det daglige arbejde udføres på egen hånd uden direkte arbejdsledelse. Der sættes en kurs og opstilles fælles rammer, men medarbejderen har selv hele ansvaret for sit daglige arbejde. Telefon, videomøder, chat, skype, virtuelle grupper og mail er almindelige værktøjer, mens det fysiske møde får stadig mindre betydning.

Problemet er, at den naturlige sociale kontakt også bliver mindre. Der bliver behov for tidspunkter med Samme sted + samme tid, og ved de lejligheder, hvor man har fysiske møder, skal der fokuseres på det sociale. Længere frokostpauser, teambuilding-øvelser, fælles middage og aktiviteter er lige så vigtige som at planlægge arbejdet. Arbejdet bliver mere mål- og resultatstyret, og den enkelte medarbejders indsats bliver tydeligere. Det fysiske møde er stadig vigtigt, men primært ud fra et socialt perspektiv. De digitale hjælpemidler styrer det daglige arbejde. 

Forskellige steder + forskellige tidspunkter

En ledelsesform med både forskellige steder og tidspunkter stiller meget store krav til lederen. Tydelighed, målrettethed og opfølgning bliver nøgleord. Det fysiske møde har mindre betydning for arbejdet. Her er mail, sociale platforme, skriftlige instruktioner og intranet afgørende for udførelsen af det daglige arbejde. Hvis denne form for ledelse skal kunne fungere godt, kræver det indimellem tidspunkter med Forskellige steder + samme tid og Samme sted + samme tid for at afstemme og sikre, at gruppen trækker på samme hammel. Ofte får en uformel leder rollen som leder i det daglige arbejde. Det fysiske møde er vigtigt primært ud fra et socialt perspektiv. De digitale hjælpemidler styrer det daglige arbejde.

Lederskabet udvikles løbende

Hvis det skal kunne lade sig gøre at håndtere distribueret ledelse, er det også nødvendigt at have en målrettet ledelse, hvor det er resultatet af arbejdet, der tæller. Det stiller desuden store krav til alle medarbejderne og er en arbejdsform, der passer bedst til erfarne medarbejdere, som er sikre på deres egen og lederens rolle i det arbejde, der skal udføres.

Fordelen er, at det giver medarbejderne større mulighed for at blive boende, hvor de bor, og stadig arbejde internationalt. Jeg har haft udviklingssamtaler i bondegårdskøkkener både i Danmark, Sverige og Holland. Det giver også en større variation og en styrke. Du kan som leder slippe arbejdsopgaverne og i stedet diskutere mål og målopfyldelse på højt niveau. De enkelte medarbejdere får større frihed og mulighed for selv at udføre deres opgaver, og de får den hjælp, de har brug for, hos andre. Det giver et mere kreativt og bedre resultat, end hvis lederen selv skulle styre hele processen. "Forskellige tidspunkter"-perspektivet passer dog ikke særlig godt til mindre erfarne medarbejdere og dem, der er nye på arbejdsmarkedet, som har et stort socialt behov for både ledelse og bekræftelse.

Jeg synes selv, der er flest fordele ved mulighederne for at arbejde forskellige steder på forskellige tidspunkter. Det udfordrer mig som leder til at tænke nyt, og det giver medarbejderen mulighed for at vokse som menneske.

/Jenny Boman

Sidst opdateret: 07-06-2018 15:08