Gør konflikterne udviklende

Vi ved alle, at mangfoldighed og forskellig tankegang fremmer innovation og kreativitet. Inderst inde ved vi vist også, at det er godt for vores personlige udvikling at få sat spørgsmålstegn ved vores argumentation. Og det uanset om det er venligt ment, eller det sker med mindre venlige bagtanker. 

En ærlig og åben dialog gør afstanden mellem os mindre og skaber større forståelse for hinandens virkelighed. Åbne dialoger fører ofte til nye tanker og ideer, som man ikke selv har haft, og i mange tilfælde ender man med en bedre løsning end den, man i begyndelsen havde forestillet sig. 1+1=3. Ikke altid – men ofte. Det er noget, vi ved – vi, der har arbejdet i team, som har været præget af ærlighed, omsorg og tillid.

Ærlig og åben dialog betyder ikke dialog uden konflikter, hvor man når til enighed uden diskussion. I et velfungerende team er konflikter oven i købet ønskværdige, hvis det betyder, at alle i teamet får mulighed for at komme til orde, og hvis forskellige standpunkter opfattes som et aktiv.

Det kræver mod og udholdenhed

Hvorfor er det så svært at opbygge og udvikle team med forskelligt tænkende medarbejdere? Det er ikke så svært at sammensætte et team på grundlag af forskelligheder – forskellige kompetencer, erfaringer, baggrunde osv. – hvis opgaven er klart defineret, og problemstillingerne og interessenterne er på plads.

Det er noget helt andet at fungere som et team med forskelligt tænkende medarbejdere i den periode, hvor man er sat til at udføre en opgave. Det vil sige fuldt ud at udnytte det potentiale, der ligger i, at der er forskellige indfaldsvinkler i et team. Se, det er en ekstra udfordring. Det kræver mod, viljestyrke og udholdenhed.

Hvis team med forskelligt tænkende medarbejdere skal overleve og udvikle sig, forudsætter det også et miljø eller en kultur, der tilskynder til og værdsætter det. Modige og udholdende organisationer skaber modige og engagerede medarbejdere og ledere. Engagerede medarbejdere er stolte medarbejdere!

Potentialet i forskellighed – en fantastisk forretningsmulighed

Er vi nået så langt som organisation i PostNord? Det skal vi være! Vi skal afspejle vores kunder og forbrugere. Vi skal fremme en mangfoldighed af mennesker på arbejdsmarkedet. Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i forskellig tankegang og mangfoldighed. Det er på sigt et spørgsmål om overlevelse som virksomhed, men også en enorm forretningsmulighed.

I PostNord taler vi om rapid development teams eller agile team, som tilpasses og sammensættes ud fra kompetencer afhængigt af opgave og levering. Det handler som regel om IT-team, hvor det er nødvendigt at samarbejde på tværs af funktionsgrænser for at kunne levere hurtigt og korrekt. Vi skal også udnytte det potentiale, der ligger i vores forskelligheder, i de mere permanente team.

I Robotics-enheden i København har man f.eks. aktivt stræbt efter at rekruttere medarbejdere, der tænker forskelligt. På den måde bidrager de til innovation og nytænkning i PostNord. Det er nødvendigt – men ikke nemt!

Følgende er nødvendigt for at kunne udvikle team med forskelligt tænkende medarbejdere:

  • Mangfoldighed og inklusion skal sættes på ledelsens dagsorden
  • Virksomheden skal værdsætte og opmuntre til forskellig tankegang, konstruktive konflikter og opposition
  • Sidst, men ikke mindst kræver det modige ledere, der betragter medarbejdernes forskellige erfaringer, egenskaber og kompetencer som et aktiv i stedet for en hindring.

Gør konflikterne udviklende – allerede i dag!

/Ingela

Mit læsetip:"Have a nice conflict" af Tim Scudder, Michael Patterson og Kent Mitchell – om hvordan man får succes i de mest usandsynlige sammenhænge.

Sidst opdateret: 11-03-2019 17:13