Millenials – en særlig art?

Min datter Josefin er 19 år og har netop taget sine første skridt ud på arbejdsmarkedet. Hun tilhører den såkaldte Generation Z. Jeg undres over hendes refleksioner over arbejdslivet. Hun undres over mine spørgsmål om hendes arbejdsliv.

Vores behov for at inddele i kategorier 

Jeg bryder mig ikke om, at vi inddeler mennesker i kategorier, gør individer til kollektive enheder og giver dem engelske benævnelser som ”millennials” eller ”generation Y”. Som i øvrigt leder tankerne hen på science fiction eller bøger som ”Kvinder er fra Venus, mænd er fra Mars”. Jeg tillader mig at tro på hvert enkelt menneskes ret til at være et unikt individ.  Jo, jeg er klar over, at det er dybt menneskeligt og tidligere også en overlevelsesstrategi at gøre netop dette, at opdele i farligt eller ufarligt, spiseligt eller ikke-spiseligt og så videre. Vores vilje til at forstå, se mønstre og dermed inddele f.eks. mennesker eller fænomener i kategorier, hjælper os ofte. Men det låser os også fast i et verdensbillede af ”dem og os”. 

Vi skal kende drivkræfterne 

Jeg overvejer ofte, hvad der driver mennesker, specifikt mig selv, når det gælder arbejde. Jeg tænker også på den yngre generations (ja, nu samler jeg dem i én kategori) drivkræfter, når de etablerer sig på arbejdsmarkedet. PostNord har ligesom flertallet af arbejdsgivere også globalt en stor udfordring i at rekruttere og fastholde de rigtige kompetencer. Det er centralt for virksomheden, da medarbejderne er vores vigtigste ressource – uden dem ingen udvikling. Vi skal vide, hvad det er, der driver mennesker til at søge ansættelse hos en bestemt arbejdsgiver, i dette tilfælde PostNord.  

Hvis millennials-generationen kaldes for digitale indfødte, så beskriver man generation Z som totalt afhængig af IT.

75 % af arbejdskraften i år 2023 

De kaldes millennials eller generation Y, de unge som er født i 80'erne og frem til midten af 90'erne. De forventes inden for fem år at udgøre 75 procent af arbejdskraften – 75 %! Ifølge en Gallup-undersøgelse i 2015 er det den generation, som er mindst engagerede i arbejdet.  Også generation Z har gjort deres indtog på arbejdsmarkedet, selvom vi er flere, der undrer sig over, hvordan det er sket – ”de har jo lige været børn”. Det er disse generationer, som vi ønsker at tiltrække, og vi har brug for at forstå, hvad det er, der driver dem. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om disse yngre generationer virkelig er så anderledes end tidligere generationer.  

Hvis millennials-generationen kaldes for digitale indfødte, så beskriver man generation Z som totalt afhængig af IT. De ville ikke engang overveje at rejse sig fra sofaen og gå hen til reolen for at lede efter svaret i et leksikon. Endsige stave uden hjælp. Det køber jeg – med den tekniske udvikling vi har haft, er det en logisk følge af de ydre omstændigheder.  

Multitaskere og digitale indfødte 

Men hvordan ser de så på arbejdsliv, job eller skal vi sige den nuværende opgave eller mission? Jeg har besluttet at udføre et feltstudie. Jeg vender mig til mine børn og bonusbørn og nogle af deres venner. De er i alderen 17 til 30 år og tilhører altså både generation Z og millennials-generationen. Nogle af dem er på vej ud i arbejdslivet, andre er netop begyndt at etablere sig, og andre igen har været der et godt stykke tid.  

Jeg stiller spørgsmålet: Hvad skal der til, for at du trives på arbejdet? Svarene handler om at have en selvstændig opgave, mulighed for at kunne udvikle sig og have gode relationer på arbejdspladsen. Moderne og kreative miljøer, digitale arbejdsværktøjer. Lønnen – er den vigtig? Det er klart, men andre ting er vigtigere, som f.eks. fleksibilitet. Ikke uventet sætter de pris på ros og feedback fra deres ledere, helst ofte og meget... Og de ønsker at bidrage til at redde verden eller i hvert fald bidrage til virksomhedens mål og være stolte over det de gør. Godt! 

Hvad med os fra 60'erne? 

Hvad tænker vi fra 60'erne og 70'erne om de samme emner? Jeg sætter et mindre, ganske uvidenskabeligt, studie i gang – blandt venner en aften på en restaurant. De sætter også pris på at blive set og bekræftet på arbejdet, ønsker et moderne og fleksibelt arbejdsmiljø, og vil gerne bidrage til at nå virksomhedens mål eller endnu bedre redde verden. Og kollegerne er muligvis en af de vigtigste arbejdsmiljøfaktorer, bliver vi enige om. Hvad med lønnen? Tja, det er let at sige, at lønnen ikke spiller nogen større rolle, når man er omkring de 50, har trygge familieforhold og ens børn er flyttet eller på vej til at flytte hjemmefra. Og efter en god middag og med et glas vin i hånden.  

Universelle eller unikke drivkræfter  

Handler det om, at vores grundlæggende behov som mennesker – at blive set, føle os kompetente, have et tydeligt formål med det, vi gør og samtidig være rimelig selvstændige – ikke adskiller sig synderligt meget? Og at man har forskelligt fokus i forskellige faser af livet? De ældre generationer har til hver en tid undret sig over den yngre generation, deres livsstil og livsvalg og sikkert også deres valg af erhverv. Men nok også i et vist omfang glemt, hvordan det var, da de selv var unge og nye i arbejdslivet. 

Nogle ting har definitivt ændret sig. Arbejdsmarkedet fra lokalt til globalt. Organisationer fra hierarkiske til netværksbaserede.  Arbejdsværktøjer fra fysiske til digitale. Generation Z beskrives som multitaskere, der vil komme til at bevæge sig gnidningsfrit mellem mere stabile organisationer og ”pop-up”- virksomheder.  Verden er deres arena, kontoret ligger trygt og mobilt i hånden eller måske så småt på næsen i form af digitale briller, arbejdspladsen er caféen på hjørnet eller liggestolen på stranden.  

Er der så grund til at være særligt opmærksom på, hvordan yngre generationers drivkræfter og ønsker om arbejde ser ud? Selvfølgelig, nøjagtig ligesom det er vigtigt at være opmærksom på det enkelte menneskes drivkræfter og ønsker, når vi rekrutterer, og når vi sørger for, at de ønsker at blive hos os i PostNord… i hvert fald et stykke tid... 

/ Ingela

Fodnote: 
Millennials eller generation Y: født i 80'erne og frem til midten af 90'erne. Generation Z: født efter 1995
Sidst opdateret: 07-06-2018 15:08