Thomas Budde Sørensen

Vendor Performance Manager

Thomas Budde Sørensen

Jeg hedder Thomas Budde Sørensen. Jeg arbejder i IT med service integration og vendor management. Som Vendor Performance Manager arbejder jeg primært med at optimere og sikre udbyttet af de kontrakter IT indgår med vores største strategiske leverandører. 

Jeg har deltaget i et mentorprogram i PostNord, som jeg fortæller lidt om her. Programmets formål er at skabe relationer og øge samarbejdet mellem forskellige dele af virksomheden og understøtte udviklingen af et nordisk lederskab.

Hvad fik dig til at melde dig til programmet?

- Jeg læste om det på intranettet og så det som en god mulighed for at udvide mit netværk i PostNord og for at få et større indblik i PostNords syn på ledelse. Og så ville jeg gerne støtte op om et initiativ, hvor det ikke kun er chefer, der møder chefer.

Hvordan forløb møderne mellem dig og din mentor?

- Vi mødtes et par gange face-to-face. Den ene gang tog jeg til PostNords kontor i Oslo, den anden gang mødtes vi i Arken. Resten af møderne holdt vi som videokonference. Vi havde omkring fem møder i alt.

- Formålet med programmet er lederskab, så vores møder var primært bygget op omkring mine ambitioner indenfor dette, både kort- og langsigtet. Initialt talte vi om mine stærke og svage sider i forbindelse med lederskab, og hvordan mine ambitioner kunne blive en realitet over tid. Blandt meget andet diskuterede vi også udfordringerne ved at gå fra en specialistrolle til at tage en lederrolle i en organisation, man har været en del af i længere tid.

Hvad har du fået ud af at deltage?

- Først og fremmest synes jeg, det er positivt med et sådan initiativ fra PostNords side. Programmets fokus er diversitet, og det er jo absolut vigtigt i en organisation bestående af flere forskellige lande og ansatte med forskellig baggrund såvel kulturelt, etnicitet, men også egenskaber. Jeg håber, det øger fokus på de forskelligheder, der findes, men også hvordan vi som organisation kan arbejde yderligere på at sammensmelte de forskelligheder, der findes, til en nordisk fordel.

Programmets fokus er diversitet, og det er jo absolut vigtigt

- På møderne har jeg fået sat ord på mine ambitioner og blevet bekræftet i dem. Jeg har også fået styrket mit netværk, selvom jeg godt kunne have tænkt mig, at det var blevet styrket endnu mere. Desværre var jeg forhindret i at deltage i et af de fællesmøder, der blev afholdt for alle deltagerne, da det i høj grad var på disse møder, man kunne få skabt nye relationer. Specielt ville jeg gerne have talt med flere specialister som mig selv og hørt, hvordan de ser deres vej frem til deres mål.

- Så jeg vil absolut anbefale andre at deltage i den slags initiativer, når muligheden byder sig.


Om programmet

Mentorprogrammet er en del af programmet Move - Change for Diversity. Formålet med mentorprogrammet i PostNord er at skabe nye muligheder for de medarbejdere, der har stort potentiale til at udvikle sig, samt at opmuntre til og skabe muligheder for øget intern karriereudvikling.

Programmets deltagere kommer fra Danmark, Sverige og Norge. Ved forløbets opstart indgår mentor og mentee en kontrakt med beskrivelse af form, indhold og ansvarsfordeling.

Sidst opdateret: 13-06-2018 11:06