Spørgsmål/svar

Tager I imod uopfordrede ansøgninger?

Vi gemmer ikke uopfordrede ansøgninger. Vi opdaterer løbende under ledige jobs på hjemmesiden.

Hvilke pensioner findes som medarbejder i PostNord?

Der er gode pensionsordninger i PostNord. I PostNord Danmark er virksomhedens bidrag mellem 12-20%. Hvilken procentsats og pensionskasse afhænger af, hvilken faglig organisation som har forhandlingsretten.

Hvilke forsikringsordninger findes som medarbejder i PostNord?

Vi ønsker at PostNord er et sikkert sted at arbejde og PostNord er arbejdsmiljøcertificeret. Derudover er du som medarbejder dækket i arbejdstiden af arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring og tjenesterejseforsikring. Derudover indbetaler vi til gruppelivsforsikring for dig som medarbejder. Udbetaling fra forsikringen kan komme på tale ved særlig alvorlig sygdom, såkaldt kritisk sygdom, samt ved dødsfald. I sidstnævnte tilfælde udbetales en separat erstatning til de efterladte.

Hvilke personalegoder findes i PostNord?

Fleksibel lønpakke for HK- og AC-medarbejdere indenfor sundhed, forsikring, tablets, telefoner, bredbånd og offentlig transport. 

Hvilke tilbud indenfor aktiv fritid tilbyder PostNord medarbejderne?

PostNord har aktiviteter og medarbejderklubber lokalt. Alle medarbejdere bliver tilbudt gennem Personalefonden PostNordPlus, et stort udbud af aktiviteter og tilbud indenfor områderne ferie, idræt, kultur og wellness. Aktiviteterne er i Sverige med tilbud om hoteller og lejligheder i flere lande. Besøg www.postnordplus.com

Hvilke udviklingsmuligheder findes i PostNord?

Vi ønsker at dine styrker og ressourcer kommer i spil i dine opgaver. Det gør vi vores til. Det kan være alt fra at du får nye krævende opgaver, til at du er med på et af vores nordiske udviklingsprogrammer for målgrupper som toptalenter og professionals eller deltager i vores nordiske mentorkorps. Din chef bidrager til at give dig de rette vilkår for at du udvikler dig. Selvfølgelig i samklang med dit engagement og dine forudsætninger.

Er det alle ledige stillinger, der står på hjemmesiden?

Ja, den bliver opdateret løbende.

Hvilke personalerabatter findes i PostNord?

Billige koncertbilleter og mulighed for at deltage i konkurrence om koncertbilletter.

I hvilke lande findes PostNord?

PostNord er en fusion af de 2 nationale postvirksomheder i Sverige og Danmark. Udover Danmark og Sverige finder du også PostNord i Norge og Finland, hvor vi primært udfører logistikopgaver. Derudover har vi mindre aktiviteter i andre europæiske lande.

Hvor mange medarbejdere arbejder i PostNord?

Vi er over 30.000 medarbejdere i PostNord. 

Hvor ligger hovedkontoret for PostNord?

Solna, som er en forstad til Stockholm i Sverige.

Hvilke typer jobs er der i PostNord?

Mange af vores jobs er som chauffør, postbud og produktionsmedarbejder.

Til vores specialistfunktioner har vi brug for forskellige kompetencer blandt andet indenfor forretningsudvikling, IT, e-handel, økonomi, logistik, kommunikation, procesoptimering, digitale løsninger, miljø, produktionsudvikling, human ressources, projektledelse, salg og markedsføring samt ledelse. 

 

 

 

 

Hvordan samarbejder PostNord med andre postvæsener internationalt? 

Vi har et tæt samarbejde med andre postvæsener gennem Universal Postal Union. Her bliver vi enige om aftaler og priser på post på tværs af landene og benchmarker med hinanden. Som verdens mest digitaliserede land, ønsker mange andre postvæsener at få inspiration fra Danmark. Derfor besøger postvæsener fra andre lande det danske set up, for at se forandringerne på tæt hold. 

Hvordan ser I på digitalisering af samfundet? 

Digitalisering er på mange virksomheders agenda og også vores. Samfundet udvikler sig. Færre breve. Mere e-handel. Begge dele er en del af vores kerneforretning, og det kræver at vi forandrer og udvikler os. Så derfor er vores budskab klart, at vi hilser digitalisering velkommen, som en naturlig del af vores hverdag. 

Hvad er forretningsgrundlaget for PostNord og hvordan påvirker det jer som arbejdsplads? 

Vores forretningsgrundlag ændrer sig og derfor går vi ind på nye områder indenfor logistik for at dække så meget af vores kunders behov som muligt og for at gøre livet nemt og enkelt for den private kunde. Fra lagerhotel til tung logistik og fra apps til modtagerflex. 

Sidst opdateret: 18-06-2018 17:59