Historie

Mennesker har i tusindvis af år sendt underretninger, breve og varer til hinanden. Kurerer har rejst på kryds og tværs gennem lande på foranledning af deres herskere, budstikker er blevet afsendt, og vigtige meddelelser er nået frem til deres modtagere.

Forsendelsen af post har gennem historien været mere eller mindre organiseret, men i begyndelsen af 1600-tallet begyndte postbefordringen at antage mere organiserede former i de nordiske lande. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvordan infrastrukturen for brev- og vareformidling har udviklet sig over årene – set ud fra et dansk-svensk perspektiv.

Brevlådetömmare Frans Westerlund på posthuset Stockholm 1, 1920.

Sidst opdateret: 16-03-2018 11:03