Bil

New York Times rapporterede i sommeren 1904 om en kommission, udsendt i Europa af den danske regering med det formål at undersøge bilens anvendelighed til kortere posttransporter.

Kommissionen konstaterede, at hvis det primære sigte var at opnå hurtige leverancer, så var bilen den bedste løsning. Desuden opstillede man skrappe og specificerede krav til de biler, som eventuelt skulle indkøbes og afprøves i posttrafikken. Avisen udtrykte et håb om, at der blev indkøbt amerikanske biler. Hvordan kommissionens rejse faldt ud, fortæller historien intet om, men det er en kendsgerning, at der i 1908 blev befordret post med biler i København.

Første bil i Stockholm 1903

I Stockholm blev den første bil til postvæsenet afprøvet i 1903. Den var fremstillet i Eskilstuna, havde seks hestekræfter og kørte hele 15 kilometer i timen. Der blev aldrig rigtig fulgt op på forsøget. I 1905 begyndte lokale svenske entreprenører på forsøgsbasis at befordre post med bil. Postmesteren rapporterede entusiastisk om de store tidsmæssige besparelser, men glæden blev kortvarig. Vind og vejr og datidens dårlige veje gjorde det svært for bilerne. Det blev ikke lettere af, at en lov fra 1907 bestemte, at biler ikke måtte fremføres ved en hurtigere hastighed end 25 km i timen i dagslys og 10 km i timen i mørke - det betød, at bilen kun var en smule hurtigere end hestetransport.

I Göteborg 1911

De første biler, som blev indkøbt til den svenske postetat, var på plads i Göteborg i 1911, hvor en lastbil og en lukket varebil blev leveret i henhold til postetatens specifikation. Der blev eksperimenteret med forskellige typer biler. I København var der således i 1910 et antal elbiler i postvæsenets tjeneste. Også i Stockholm afprøvede man elbiler, men det blev konkluderet, at de var for tunge på grund af batterierne og havde for kort rækkevidde.

På trods af den ret langsomme start for bilen, kom den til at overtage mere og mere af trafikken. Det ved vi alle. Den svenske postetat rapporterede i 1921, at der blev anvendt bil på 96 ruter, og i 1925 var tallet steget til 540.

Nutidens postbiler er effektive og energibesparende, og førerne er uddannede til at køre på en måde, som er sikker og brændstofsbesparende.

Sidst opdateret: 24-11-2015 09:51