Fly

Der er ikke noget nyt i at sende forsendelser ad luftvejen – allerede de gamle egyptere brugte brevduer. De fredelige dyr blev anvendt til postbefordring helt frem til anden verdenskrig.

Det at sende post ad luftvejen med maskinkraft er derimod noget ret nyt i postvæsenets historie. I Danmark blev der allerede i begyndelsen af 1800-tallet gjort forsøg med små ubemandede luftballoner. De blev brugt til at sende breve til det dengang besatte Sjælland, men eftersom luftballonerne kun kunne flyve i én retning – i vindens retning – havde forsøget begrænset succes.

Samme slags luftballoner blev for øvrigt anvendt i forbindelse med krigen mod Sverige i 1808-1809. Formålet var at sende propaganda over Sundet.

Første officielle postflyvning 1919

Den første officielle danske postflyvning – med en rigtig flyvemaskine - fandt sted i 1919, og den første regulære svenske postflyrute blev indviet i 1920. Sverige eksperimenterede også med begrebet luftpostkupé, men den medfølgende postillon kostede for meget, og forsøget blev lukket igen.

I 1930'erne kom der for alvor gang i befordring med postfly, og postflyene spiller i dag en vigtig rolle i postbefordringen over hele verden. På grund af flyenes miljøpåvirkning befordres stadig større brev- og pakkemængder i dag med andre transportløsninger, især tog.

Sidst opdateret: 02-12-2015 12:31