Postbønder og postførere

I december 1624 udsendtes Christian IV's "Forordning om Post-Budde". Der blev oprettet ni danske postruter, hvoraf den vigtigste var til Hamburg. 12 år senere vedtog det svenske rigsråd en "Förordning om Postbådhen". Hermed var postvæsenet født i begge lande.

I Sverige blev der udpeget postbønder med en afstand på to til tre svenske mil mellem hinanden langs med postvejene. Karle skulle være parat til "både nat og dag at viderebringe" forsendelser, og det måtte ikke gå langsommere end to timer pr. mil. I 1682 blev tidsfristen pr. mil nedsat til en og en kvart time, når vejforholdene var gode. De danske postbefordrere havde fra 1694 ikke mere end tre kvarter pr. mil, men det skal dog tilføjes, at de havde heste at ride på.

Til fods langt op i 1900-tallet

Postførere og landbrevbærere på lokale ruter transporterede posten til fods langt op i 1900-tallet. Men allerede fra starten blev posten fragtet i vogn mellem København og Hamburg, og i den svenske forordning fra 1646 blev det bestemt, at der altid skulle være heste til rådighed på ruten Stockholm-Halmstad. Indtil det svenske postvæsen begyndte at tage form, blev statholdere på strækningen Stockholm-Markaryd pålagt at råde over to postheste for hver tre mil. Med hest og vogn var det muligt at transportere breve og pakker og nogle gange også passagerer, men det tog længere tid end med den ridende post, som kun medbragte breve.

Første diligencen år 1800

Omkring år 1800 købte det danske postvæsen sin første diligence. I Sverige gjorde man en del mindre vellykkede forsøg, inden diligencetrafikken for alvor kom i gang i 1831. Diligencerne medtog passagerer og var i Danmark i drift et stykke ind i 1900-tallet. I Sverige forsvandt den sidste hesteforspændte diligence i 1888.

I 1894 fik de danske landpostbude tilladelse til at bruge cykel. Også i Sverige anvendte man cykler i slutningen af 1800-tallet, men som regel forelå der ingen aftale om det. Omkring 1910 er det anført, at visse strækninger skulle trafikeres med cykel om sommeren.

I dag omdeles 60-70% af breve i Danmark ved hjælp af brevbærere på cykel. Det betyder, at danske brevbærere i alt cykler ca. 15 millioner kilometer pr. år.

Sidst opdateret: 24-11-2015 09:33