Skib

De mange øer, Danmark består af, gjorde det i begyndelsen besværligt at etablere en velfungerende postgang til alle dele af landet.

Der var mange færgeruter, hvoraf nogle sejlede regelmæssigt og andre mere sporadisk. I slutningen af 1700-tallet kontrollerede det danske postvæsen i princippet alle færgeruter. I midten af 1800-tallet blev alle danske skibe pålagt at transportere post vederlagsfrit i den udstrækning, postvæsenet ønskede det.

1808 indsattes det første dampskib

Forbindelsen over Storebælt havde særlig stor betydning for infrastrukturen. I 1808 indsattes det første dampskib på strækningen, og i midten af 1800-tallet begyndte man at sortere posten om bord på dampskibene.

Også i Sverige anvendtes vandvejene allerede på et tidligt tidspunkt til indenrigs postbefordring, eksempelvis på søen Mälaren. Det var dog først i 1840'erne, at man begyndte at benytte dampskibe, og i 1869 blev de svenske dampskibspoststationer etableret. Dampskibene betød, at transporten kunne ske hurtigere og hyppigere end hidtil, og der er eksempler på private initiativer, der havde til formål at øge afgangshyppigheden yderligere.

Også i dag sendes post med skib

Også i dag sendes en hel del post med skib, eksempelvis i den svenske skærgård. I Danmark sker der en langsom forøgelse af mængden af post, som befordres ad vandvejen, bl.a. for at undgå fly på forholdsvis korte strækninger.

Sidst opdateret: 24-11-2015 09:47