Indkøb

PostNord køber hvert år varer og tjenesteydelser for næsten 20 mia. svenske kroner hos ca. 26.000 leverandører. Vi har en central indkøbsfunktion for hele koncernen, som har til opgave via en enkel, effektiv og koncerndækkende indkøbsproces at bidrage til PostNords lønsomhed.

Som stor indkøber har vi både mulighed for og pligt til at stille krav til vores leverandører om bæredygtighed. Vi ønsker i forbindelse med alle udbud, at vores leverandører og deres eventuelle underleverandører opfylder en række kriterier vedrørende miljø, kvalitet og sikkerhed.

For at blive leverandør til PostNord kræves det, at du opfylder vores krav, og at du giver os et tilbud, som er det bedste set i forhold til de samlede omkostninger.

krav til vores leverandører

Når vi stiller krav til vores leverandører, skal de kunne have tillid til os som kunde. Vi skal være objektive og forretningsmæssige i vores udbud. Vi skal have god viden om vores indkøb og leverandørrelationer gennem statistik og opfølgning. Vores indkøbsarbejde skal være præget af høj moral og etik.

PostNord påtager sig et ansvar for, at arbejdet med indkøb og leverandørkontrakter udføres korrekt. Vi er underlagt en række regler, som styrer vores samarbejde med forskellige leverandører. Disse regler betyder, at:

  • Indkøbsvirksomheden skal være kendetegnet af objektive og forretningsmæssige forhold, ligesom vores etiske regler skal overholdes og vi skal følge gældende lovgivning.
  • Kontrakter skal udbydes i konkurrence med det formål at udnytte PostNords styrke som storkunde.
  • PostNord skal fremstå som en enhed, som samordner og koordinerer indkøbsvirksomheden.
  • For at opnå den bedst mulige totaløkonomi skal PostNord stræbe efter standardisering af både produkter og leverandører.
  • Der skal indgås kontrakter med de af PostNord udvalgte leverandører.
Sidst opdateret: 05-02-2019 10:17