Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

Ud med sproget!

Jobbet er udfordrende – både fysisk og mentalt. Alligevel stortrives medarbejderne. Hvad er hemmeligheden?

LAGERET ER HÅRDT.Det er et fysisk hårdt job i et risikofyldt miljø. Du er lukket inde i en metal-kasse uden vinduer hele dagen.”Ordene er Cedric Chebibs. Han er produktionschef i PostNord TPL – nærmere bestemt i Hästhagen i Helsingborg – og han ved, hvad han taler om. Inden han blev leder, arbejdede han selv som truckfører i det 13.500 m2 store lager.

Men trods den hårde beskrivelse opnår arbejdspladsen et flot resultat i PostNords medarbejdermåling FOCUS.Medarbejderne på lageret har sammen fundet en måde at arbejde på, der får dem til at trives med deres hårde job. De er blevet en tæt sammentømret gruppe, der hjælper hinanden.

– Alle kender de daglige mål og hjælper hinanden med at nå dem, siger gruppeleder Karl-Johan Adenskog, som har det mål at få gruppen til at fungere bedst muligt.En af måderne at opnå det på er daglige morgenmøder. Alle på lageret deltager, og ordet er frit.

– Alle kan komme til orde, og jeg går ind for, at det skal gå retfærdigt til, og at vi er ærlige. Nogle ting kan være svære at få sagt, men det gælder bare om at komme ud med sproget! Før eller siden kommer det jo alligevel frem, siger Cedric.Det er lettere for medarbejderne at turde tage ordet, fordi det er en forholdsvis lille arbejdsplads.

– Mange af medarbejderne har været her længe, og vi kender hinanden godt. Vi stoler på hinanden, og vi stoler på vores ledere. Så tør man tale om de forbedringer, der kan gennemføres, og de ændringer, der er brug for, siger truckfører Niklas Edghill.Når et forslag dukker op, er Cedric ikke sen til at prøve det.

– Det er jo den bedste idé, der vinder. Vi går i gang og prøver idéen af. Det giver også motivation, at ”wow, det var min idé, og nu arbejder vi på den måde,” siger han.Niklas er enig.

– Det motiverer også til at finde flere løsnin-ger og andre ting, der kan forbedres, siger han.

TILSYNELADENDE SMÅ ting kan udrette mirakler for trivslen. Som f.eks. når en kollega straks får nye sko eller en ny trøje, når han eller hun beder om det. Det handler også om at få feedback, både når man har gjort noget godt, og når man har gjort noget dårligt. At føle sig involveret og motiveret.

– Lige siden jeg begyndte i PostNord, har jeg følt mig værdsat, og jeg har følt, at jeg har gjort et godt stykke arbejde. Jeg har været på andre arbejdspladser, hvor det ikke har været sådan, og det giver en meget dårlig stemning. Man arbejder hårdt, men får ikke den aner-kendelse, man føler, man fortjener. Det har jeg altid fået her. Når man føler sig værdsat, trives man rigtig godt, siger Niklas.

De bruger også ekstra megen tid på at oplære nye medarbejdere – så de kan føle sig velkomne og få alle de værktøjer, der er nødvendige for at kunne klare det udfordren-de job.

De arbejder i øjeblikket på at udvide kom-petencerne, for at medarbejderne skal trives endnu bedre. Mulighederne for at avancere i virksomheden er også en gulerod.

– Jeg begyndte selv som plukker. Mulig-hederne for at avancere og påtage sig mere ansvar får alle til at hjælpe hinanden. Det skaber et utrolig godt arbejdsmiljø, siger Karl-Johan.Desuden er de så heldige, at de simpelthen godt kan lide hinanden på TPL-lageret.

– Vi kan være sociale, snakke og lave sjov, fordi vi arbejder så tæt sammen. Det gør arbejdet sjovere og mere fornøjeligt i et ellers ret hårdt miljø, og det giver styrke, siger Niklas.

Fra venstre bagest: Fredrik Nilsson, Motaz Alharidi, Raz Jabarkhil, Remzi Mehmeti, Fadi Mohammed, Niklas Edghill, Edvin Turkic og Nikola Cica. Venstre forrest: Jonathan Jirefalk, Anders Kardell, Philip Håkansson, Emile Zaidan, Christopher Wintersvahn, Fo Luong, Måns Pihl, Zeljko Gojkovic, Karl-Johan Adenskog, Peter Sundman, Ehsan Sawwari og Cedric Chebib. Fraværende: Ibrahim El Jishi, Roman Nistor, Patrik Vikegard, Shah Masood Barna, Jesper Hjel og Dennis Larsen.