Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

Coronaforårets finske hverdagshelte

For PostNord Finland resulterede virusforåret i flere opgaver inden for sundhedssektoren. PostNords medarbejdere har f.eks. transporteret Coronaprøver rundt i Finland. En af dem er Kirsi Ylänne.

– I begyndelsen spekulerede jeg på, om jeg kunne blive smittet af prøverne. Frygten var naturligvis helt ubegrundet, fordi alle kasserne var grundigt forseglede, og desuden var jeg omhyggelig med håndhygiejnen og sørgede for, at bilen var ren, siger Kirsi.

Hun vasker stadig hænder så ofte som muligt, har altid håndsprit med og desinficerer altid bilen efter et terminalbesøg.

– Jeg tror, at den slags særlige hygiejnetiltag er meget vigtige og håber, at man fortsætter på samme måde også efter Corona. God hygiejne skader aldrig.

Kirsi har kørt for PostNord siden sommeren 2019, og hun har også tidligere erfaringer med levering inden for sundhedssektoren. Hun kan godt lide, at arbejdet er alsidigt.

– Jeg er glad for mit job, selv om jeg ofte er nødt til at stå op før kl. 3 om natten. Det føles godt at udføre et arbejde, der er så vigtigt.