Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Karriere / Arbejde hos os

Mangfoldighed og inklusion

Tænker du på mangfoldighed? Det gør vi. Vi er overbeviste om, at mangfoldighed giver en mere attraktiv og dynamisk arbejdsplads og skaber grundlag for bedre beslutninger i vores forretning. Via forskellige projekter og initiativer arbejder vi løbende med at inkludere vores medarbejderes forskellige erfaringer og kompetencer.

Vi vil gøre hverdagen lettere!

PostNord er for alle, og derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere afspejler mangfoldigheden i samfundet. Vi værdsætter at have en mangfoldighed af erfaringer og kompetencer hos vores medarbejdere, og vi er overbeviste om, at mangfoldighed er en nødvendighed for at udvikle og forbedre vores forretning.

Tillid og respekt for hinanden

I vores Code of Conduct slår vi fast, hvad vi forventer af hinanden, og hvad vores kunder kan forvente sig af os. Det handler helt enkelt om, at vi opfører os ordentligt og gør, sådan som vi har besluttet. Det handler om tillid. Og om at holde det, vi lover.

Inklusion

Hvad gør vi konkret?

  • Eftersom vi er en del af en logistik-branche, som historisk har tiltrukket flere mænd end kvinder, er det vigtigt for os at tilstræbe, at vi har både mænd og kvinder blandt vores endelige kandidater, når vi rekrutterer.
  • Vi igangsætter løbende dialoger om mangfoldighed og inklusion, blandt andet i vores chef- og talent-programmer, men også i bredere kulturudviklingsaktiviteter.
  • Vores årlige medarbejdermåling ligger til grund for vores arbejde med at skabe et engagerende arbejdsmiljø, hvor mennesker med forskellige typer af erfaringer og kompetencer trives og har mulighed for at bidrage.

Mål og resultater

Mål: 40% kønsbalance i lederstillinger

Vi har igennem mange år arbejdet på at øge andelen af kvinder i lederstilling og kan se, at vi gør fremskridt i forhold til at have en bedre kønsbalance på alle lederniveauer i organisationen.

Resultater:

2015: 28% kvinder i lederstillinger

2020: 33% kvinder i lederstillinger

Find ud mere

Vi udnytter styrken i mangfoldighed

Vores medarbejdere har en række forskellige baggrunde. Vi stræber aktivt efter at frigøre kraften i denne mangfoldighed gennem ledelse baseret på ansvar, mod og engagement.

Hverdagen hos os

Mød vores medarbejdere og se pakkens vej fra afsender til modtager. Gennem terminaler, biler og hænder.