Organisation

Koncernen består af landeorganisationerne Danmark (inkl. Tyskland og Direct Link), Sverige (inkl. Finland) og Norge samt PostNord Strålfors og fem koncernfunktioner. Landeorganisationerne og PostNord Strålfors har fuldt resultatansvar. De koncernfælles enheder er Nordic Strategy & Solutions, Legal & Staff Functions, IT og Finance & Sourcing.

Sidst opdateret: 30-09-2019 13:52