Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets organisation og forvaltning gennem løbende opfølgning af virksomheden samt sikring af en hensigtsmæssig organisation, ledelse, retningslinjer og intern kontrol.

Bestyrelsen fastsætter strategier og mål samt træffer beslutning om større investeringer, erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

PostNord bestyrelse består af:

Medarbejderrepræsentanter

Suppleanter

 

  • Daniel Hansen
  • Ulrika Nilsson
  • Ulf Sjödin
Sidst opdateret: 27-11-2017 15:54