Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets organisation og forvaltning gennem løbende opfølgning af virksomheden samt sikring af en hensigtsmæssig organisation, ledelse, retningslinjer og intern kontrol. Bestyrelsen fastsætter strategier og mål samt træffer beslutning om større investeringer og om erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

Læs videre om bestyrelsens arbejde i Års- og bæredygtighedsrapport.

Sidst opdateret: 16-02-2016 10:20