Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende organ i henhold til den svenske aktieselskabslov. Det svenske Finansdepartementet repræsenterer den svenske stats aktier, og det danske Transportministerium repræsenterer den danske stats aktier på generalforsamlinger i PostNord AB. De to stater indstiller hver især fire bestyrelsesmedlemmer i selskabet. Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt med simpelt flertal. I visse tilfælde foreskriver dog den svenske aktieselskabslov og selskabets vedtægter, at et forslag skal støttes af en højere andel af de aktier, som er repræsenteret på generalforsamlingen, og af de afgivne stemmer.

Ordinær generalforsamling 2020

Tid: Onsdag den 22. april 2020 kl. 14.00 
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige


 

Ordinær generalforsamling 2019

Tid: Onsdag den 24. april 2019, kl. 14.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ekstraordinær generalforsamling 2018

Tid: Tirsdag den 14. augusti, kl. 10.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ordinær generalforsamling 2018

Tid: Torsdag den 26. april 2018, kl. 14.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ordinær generalforsamling 2017

Tid: Torsdag den 27. april 2016 kl. 09.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

 Ordinær generalforsamling 2016

Tid: Torsdag den 28. april 2016 kl. 09.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

 

Ordinær generalforsamling 2015

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ekstraordinær generalforsamling

Tid : Mandag den 25. august 2014 kl. 09.30
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ordinær generalforsamling 2014

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. april 2014 kl. 11.00 på PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige.

Ordinær generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 blev afholdt den 18. april 2013 kl. 11.00 på PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige.

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 blev afholdt den 20. april kl. 11.00.

Generalforsamling 2011

Generalforsamlingen 2011 blev afholdt den 15. april kl. 11.30.

Generalforsamling i 2010

Generalforsamlingen 2010 blev afholdt den 14. april 2010. Meddelelse, dagsorden og protokol findes forneden (svensk).

 

Supplement til indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB

Sidst opdateret: 20-03-2020 08:36