Revisorer

Revisionsselskabet KPMG AB er med autoriseret revisor Tomas Gerhardsson
som hovedansvarlig revisor valgt som ny revisor for perioden frem til
generalforsamling 2018.

Sidst opdateret: 27-04-2017 11:40