Vederlag

Ejerne vedtog på den ordinære generalforsamling 2018
retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer.

Bestyrelses- og udvalgshonorar

Honorar til bestyrelsesmedlemmer: SEK 290.000
Honorar til bestyrelsesformand: SEK 670.000

Honorar til medlemmer af Revisionsudvalget: SEK 55.000.
Honorar til formanden for Revisionsudvalget: SEK 70.000.

Honorar til medlemmer af Vederlagsudvalget: SEK 25.000.
Honorar til formanden for Vederlagsudvalget: SEK 37.500.

Honorar ydes ikke til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet eller i de danske ministerier.

Honorar ydes til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder, svarende til et svensk grundbeløb (SEK 45.500). 

Honorar for arbejde i Revisionsudvalget og Vederlagsudvalget udbetales i sin helhed efterfølgende år.

Ejerne vedtog på en ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2018 som vederlag til næstformand for bestyrelsen.
Honorar til næstformand: SEK 500.000

Sidst opdateret: 15-08-2018 13:04