Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalgets formål er at forberede bestyrelsen i dens arbejde og udforme forslag til bestyrelsen i spørgsmål om vederlag og andre ansættelsesvilkår, der gælder for selskabsledelsen, samt udarbejde principper for fastsættelse af honorarer til eksterne estyrelsesmedlemmer i koncernens datterselskaber. Vederlagsudvalget har ikke selvstændig
beslutningsret.

Vederlagsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Bestyrelsesformanden er formand for udvalget. Udvalget skal afholde mindst to møder årligt. Udvalgets formand har ansvaret for, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Medlemmer af vederlagsudvalget er Christian W Jansson (formand), Christian Frigast, Christian Ellegaard og Ulrica Messing.

Sidst opdateret: 15-08-2018 09:45