Strategi for at vinde på pakkemarkedet og sikre en bæredygtig kommunikationsforretning

PostNords tilbud og forretning er baseret på et unikt netværk til e-handelslogistik, traditionel logistik og brevdistribution med stadig mere digitalt indhold.

Markedet og forudsætningerne har ændret sig markant siden sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i 2009. PostNord har etableret sig som en konkurrencedygtig logistikaktør med en klar strategi og stort fokus på den voksende e-handel. Samtidig har væsentligt lavere brevmængder krævet omfattende omstilling af virksomheden med henblik på at sikre en god postservice i Danmark og Sverige.

PostNords forretning påvirkes af to modsatrettede tendenser. Vi står over for store udfordringer i den anmeldelsespligtige brevforretning, men samtidig har vi unikke forudsætninger for at videreudvikle den kraftigt voksende e-handels- og logistikforretning. Væksten drives af nye teknologiske løsninger samt kundernes og forbrugernes krav om leveringssikkerhed, bekvemmelighed og løsninger, der opfylder deres behov.

Der opstår i takt med ændrede kundebehov og øget konkurrence et behov for større produktivitet, bedre omkostningseffektivitet og et styrket varemærke. Der er også brug for en mere fokuseret strategi for at kunne håndtere det store forandringspres, der skyldes ændrede eksterne omstændigheder. I PostNord er vi på en forandringsrejse, hvor vi tilpasser os til faldende brevmængder og ændrede kundebehov inden for e-handel og pakkedistribution. Forandringerne gennemføres i alle væsentlige dele af virksomheden, lige fra infrastruktur, kapacitet og kundetilbud til arbejdsstyrke.

PostNord tilpasser kommunikationsforretningen ud fra behovet for brevtjenester og et serviceniveau, der er rimeligt i forhold til omkostningerne, og vi forbedrer løbende vores tilbud inden for e-handel og logistik via digitale initiativer.

PostNords strategiske mål er – sammen med vores formål og værdier – styrende for, hvad vi gør, og hvordan vi gør det.

Strategiske mål

Ejerne har i årets løb foretaget en gennemgang, hvor der blev lagt en mere fokuseret strategisk kurs for koncernen. Den nye kurs medfører et større fokus på vores kerneforretning: pakker og breve.

Det er PostNords mål at styrke virksomhedens position og fortsat være førende inden for pakkedistribution og e-handel i Norden samt at drive en bæredygtig, efterspørgselsstyret brevforretning, der skaber værdi for borgere, virksomheder og institutioner.

Vinde på e-handels- og pakkemarkedet

Vores kunder og forbrugere stiller stadig større krav om fleksibilitet, valgfrihed og pris. De ønsker hjælp til at gøre hverdagen lettere, f.eks. ved at kunne handle, når og hvor de vil, med et enormt udbud til en god pris. Derefter ønsker de at få deres varer hurtigt, at kunne vælge, hvor de skal leveres eller hentes, og slippe for at skulle indrette sig efter levering af varerne.

PostNord har i dag en førende position inden for e-handel og pakker, og det er vores mål at styrke denne position. Det handler bl.a. om at udnytte vores unikke nordiske netværk, videreudvikle vores tilbud og styrke relationen til modtagerne – så vi kan gøre deres hverdag lettere. Vi skal vokse lønsomt og skabe værdi for vores kunder og forbrugere. Udviklingen af vores tilbud og vores grænseflader er præget af, at vi vil gøre hverdagen lettere for vores kunder og deres kunder.

En økonomisk bæredygtig og efterspørgselsstyret kommunikationsforretning

PostNord udvikler sin position som førende inden for kommunikationstjenester uanset kanal. Vi introducerer digitale tjenester og tjenester, der kombinerer fysisk og digital kommunikation, samtidig med at vi optimerer og tilpasser den fysiske brevforretning.

Det fysiske brev er fortsat en effektiv og værdsat distributionskanal til administrativ kommunikation og markedskommunikation. Den stigende digitalisering betyder, at mængderne falder stadig hurtigere. Det giver udfordringer med hensyn til at geninvestere i og opretholde et nationalt brevdistributionsnet. Der er på sigt brug for enten prisstigninger, et ændret serviceniveau eller national støtte.

Vores strategiske mål for brevforretningen er derfor at drive en økonomisk bæredygtig forretning, der er tilpasset til vores kunders behov, uanset om dette er omdeling en gang om ugen eller dagligt. Vi udfører vores opgave med stolthed for at skabe værdi for vores kunder og brevmodtagerne.

Succesfaktorer for vores strategi

Vi har på grund af det stærke forandringspres, vi oplever, identificeret fem kritiske succesfaktorer for vores strategi:

  1. PostNord skal styrke sit varemærke via endnu større kunde- og forbrugerfokus.
  2. Et højt forandringstempo kræver fortsatte og øgede investeringer i lederskab på alle niveauer i organisationen.
  3. Digitalisering af brevforretningen, øget konkurrence og ændrede kundebehov inden for e-handel og pakkedistribution kræver øget produktivitet og et stort fokus på omkostningseffektivitet.
  4. Det bliver nødvendigt at have et tydeligere fokus på pengestrømmen og at turde investere i vores vækstvirksomheder.
  5. Vi har skabt en struktureret proces og organisation, der sikrer fremgang, rapportering og opfølgning for at kunne gennemføre vores forandringsprogrammer.

 

Vi skal ved hjælp af disse succesfaktorer og med kursen fra en klar, integreret bæredygtighedsdagsorden fortsætte med at gøre hverdagen lettere for kunder og forbrugere.

Sidst opdateret: 17-02-2020 09:44