Opbygningen af Nordens bedste logistik- og kommunikationsvirksomhed fortsætter

Det målrettede arbejde med koncernens vigtigste strategiske prioriteringer fortsætter med stort fokus på fremtiden.

Markedet og forudsætningerne har ændret sig markant siden sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i 2009. PostNord blev etableret som en konkurrencedygtig logistikaktør med en klar strategi og stort fokus på den voksende e-handel. Samtidig har væsentligt lavere brevmængder krævet omfattende omstilling af virksomheden med henblik på at sikre en god postservice i Danmark og Sverige. Koncernen arbejder sideløbende med at udvikle kommunikationsforretningen bl.a. via udvikling af digitale tjenester og kanaler samt forskellige kombinationer af fysisk og digital kommunikation. Koncernens strategi understøttes af ti prioriteringer.

Udvikle

 • Førende inden for e-handel
 • Innovative digitale tjenester og kanaler
 • Førende inden for bæredygtighed

Ompositionere

 • Vinde kundernes, forbrugernes og medarbejdernes tillid
 • Harmoniseret produktportefølje
 • Vækst i prioriterede logistiksegmenter

Opbygge

 • Konkurrencedygtigt omkostningsniveau
 • Stabil og effektiv IT
 • Integreret og fleksibel produktionsmodel
 • Optimering af den fysiske brevforretning

 


Begivenheder i årets løb (2017)

 • Omstilling til en økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark.
 • Ny postforordning i Sverige, som giver mulighed for forandringer i produktionen og nye tjenester, blev introduceret i Sverige 1. januar 2018.
 • Fortsat og styrket fokus på kvalitetsfremmende tiltag.
 • Der er i årets løb lanceret en række kunde- og modtagerorienterede tjenester som f.eks. levering til døren om aftenen som standard og lørdagsomdeling til nogle posthuse i Sverige.
 • Videreudviklede digitale grænseflader i forhold til kunder (modtagerappen/afsenderappen) og fleksible løsninger som f.eks. levering til aflåste rum, biler, virksomheder og husstande, herunder returtjenester.
 • PostNord Lytter implementeret i hele Norden. Der er i alt modtaget 803.000 tilbagemeldinger i 2017.
 • Fortsat harmonisering af koncernens nordiske totaltilbud.
 • Fortsat reduktion af koncernens administrative omkostninger til et mere konkurrencedygtigt niveau.
 • Implementeringen af den integrerede produktionsmodel i Danmark og Sverige forløber planmæssigt.
 • Fortsat reduktion af koncernens CO2-udledning. PostNords miljøarbejde fik topplaceringen Guld på International Postal Corporations' (IPC) årlige rangliste.
 • Koncernens ca. 1.500 ledere er blevet uddannet i forandringsarbejde og kommunikativt lederskab for at styrke en leveringskultur under den igangværende omstilling. Der er indledt et overbygningsprogram i PostNord Sverige.
Sidst opdateret: 16-03-2018 11:02