Højere tempo i PostNords strategiske omstilling

PostNords strategi har til formål at styrke koncernens position som den førende nordiske logistik- og kommunikationsvirksomhed. Forandringsarbejdet tager udgangspunkt i koncernens vigtigste prioriteringer.

Posten AB og Post Danmark A/S blev lagt sammen i 2009 med det formål at skabe en position som den førende aktør på kommunikations- og logistikmarkedet i Norden. PostNords igangværende omstilling går ud på at tilpasse virksomheden til betydeligt lavere brevmængder med fokus på at levere god postservice i Danmark og Sverige.

Samtidig opbygges der en konkurrencedygtig logistikvirksomhed med stort fokus på e-handel på det nordiske hjemmemarked.

Den strategi, som ligger til grund for dette arbejde, er baseret på ti prioriteringer, som har til formål at opbygge, ompositionere og udvikle PostNord som den førende logistik- og kommunikationsvirksomhed i Norden.

Udvikle

 • Udvikle en harmoniseret og kundeorienteret nordisk produktportefølje
 • Skabe en målorienteret leveringskultur
 • Integrere bæredygtighed i hele forretningen

Ompositionere

 • Styrke positionen som Nordens førende e-handelsaktør
 • Sikre lønsom vækst i prioriterede logistiksegmenter
 • Indtage positionen som den naturlige nordiske partner inden for omnichannel-kommunikation
 • PostNord Lytter til kunderne og deres modtagere

Opbygge

 • Reducere og tilpasse omkostningsgrundlaget
 • Sikre stabil og effektiv IT-drift
 • Implementere en integreret produktionsmodel

 


Begivenheder i årets løb (2016)

 • Der er gennemført yderligere omkostningsreducerende tiltag i alle landene, hvilket bl.a. har resulteret i en mere omkostningseffektiv administration og produktion.
 • Forretningsområdet eCcommerce & Logistics' markedsposition er blevet yderligere styrket med integrering af opkøbte virksomheder og nye opkøb.
 • Arbejdet med at harmonisere produktporteføljen er gået planmæssigt.
 • Nye digitale grænseflader til modtagere og virksomheder har tilført merværdi til PostNords tilbud inden for e-handel.
 • Forretningsområdet Communication Services har i tæt samarbejde med PostNord Strålfors udformet vores omnichannel-tilbud til det nordiske marked, og indtoget på det norske marked for brevdistribution er begyndt.
 • Arbejdet med at udvikle koncernens tilbud inden for servicelogistik er fortsat.
 • PostNord Lytter er introduceret som en ny koncernprioritering med hovedfokus på at forbedre modtagernes oplevelse af PostNords service.
 • Arbejdet med at implementere den integrerede produktionsmodel forløber efter planen.
 • Fortsat opgradering af IT-infrastrukturen – bl.a. i form af flytning til nye leverandører – forbedrer Itstabiliteten og vil bidrage til lavere omkostninger.
 • Efter omprofileringen i Danmark tilbyder koncernen nu sine tjenester under det fælles varemærke på alle markeder.

Koncernens produktudbud inden for logistik er reduceret fra 35 produkter til 9 produkter

Sidst opdateret: 17-03-2017 10:11