Opbygningen af Nordens bedste logistik- og kommunikationsvirksomhed fortsætter

Det målrettede arbejde med koncernens vigtigste strategiske prioriteringer fortsætter med stort fokus på fremtiden.

Markedet og forudsætningerne har ændret sig markant siden sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i 2009. PostNord blev etableret som en konkurrencedygtig logistikaktør med en klar strategi og stort fokus på den voksende e-handel. Samtidig har væsentligt lavere brevmængder krævet omfattende omstilling af virksomheden med henblik på at sikre en god postservice i Danmark og Sverige. Koncernen arbejder sideløbende med at udvikle kommunikationsforretningen bl.a. via udvikling af digitale tjenester og kanaler samt forskellige kombinationer af fysisk og digital kommunikation. Koncernens strategi understøttes af ti prioriteringer.

Udvikle

 • Førende inden for e-handel
 • Innovative digitale tjenester og kanaler
 • Førende inden for bæredygtighed

Ompositionere

 • Vinde kundernes, forbrugernes og medarbejdernes tillid
 • Harmoniseret produktportefølje
 • Vækst i prioriterede logistiksegmenter

Opbygge

 • Konkurrencedygtigt omkostningsniveau
 • Stabil og effektiv IT
 • Integreret og fleksibel produktionsmodel
 • Optimering af den fysiske brevforretning

 


Begivenheder i årets løb (2018)

 • Ny postlovgivning. Den 1. januar 2018 fik Sverige en ny postlovgivning, hvor kravet om dag til dag-befordring af frimærkefrankerede breve blev erstattet af et krav om todagesbefordring.
 • Ny momshåndtering. Den 1. marts 2018 pålagde Tullverket (den svenske toldmyndighed) PostNord Sverige at sikre, at modtagerne betaler moms for al direkte import fra lande uden for EU's toldunion.
 • PostNord Lytter. PostNord gennemførte en landsdækkende turné i Sverige for at høre, hvad modtagerne mener om vores virksomhed.
 • Ændringer i bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2018 blev Christian W Jansson valgt som bestyrelsesformand og Christian Frigast som næstformand.
 • Statsstøtte til PostNord Danmark. I juni modtog Post Danmark A/S SEK 1.533 mio. fra den danske stat efter EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtten.
 • Bidrag fra ejerne. PostNord AB modtog i december 2018 en kapitaltilførsel på SEK 667 mio., heraf SEK 400 mio. fra den svenske stat og SEK 267 mio. fra den danske stat i henhold til aftalen fra 2017 mellem den danske og den svenske stat.
 • Nye aftaler med partnere og posthuse. Der blev i årets løb indgået flere vigtige aftaler.
 • Øget tilgængelighed. I alt steg antallet af udleveringssteder i Danmark, Sverige, Norge og Finland med ca. 1.000.
 • Nyheder inden for 3D-print. PostNord Strålfors lancerede spændende løsninger og indgik en partneraftale med Sony Mobile om 3D-print.
 • Høj kvalitet i højsæsonen. Black Friday og julehandlen gør årets tre sidste måneder til PostNords travleste periode. Takket være grundige forberedelser var leveringskvaliteten høj i hele perioden. Vi udnyttede vores ressourcer maksimalt og supplerede med ekstra bemanding.
Sidst opdateret: 28-03-2019 10:00