Forskellige drivkræfter på PostNords hjemmemarked – Norden

Drivkræfterne på PostNords markeder kan kort beskrives som e-handelsdrevet vækst inden for logistik, digitaliseringsdrevet overgang fra fysisk til digital kommunikation og kombinationer heraf.

Nordisk logistik

Handlen mellem de nordiske lande udgør en betydelig del af den samlede handel i Norden. Samtidig er Europa Nordens vigtigste handelspartner. Efterspørgslen efter nordiske totalløsninger og grænseoverskridende løsninger til, fra og i Norden stiger. Udviklingen på det samlede logistikmarked i Norden har dog været forholdsvis stabil de seneste år. Den del af det nordiske logistikmarked, der er relevant for PostNord, udgør ca. SEK 160–190 mia., hvilket omfatter alt lige fra levering af pakker til private og vejtransport til avancerede logistiktjenester som f.eks. tredjepartslogistik (TPL). Det nordiske logistikmarked præges af konsolidering, hård konkurrence og omkostningsfokus. De største aktører er Schenker, DHL, DSV, PostNord, Bring, GLS og Posti.

Position: PostNord har med sit eget net og via internationalt samarbejde som f.eks DPD en førende position på det nordiske marked for distribution og logistik, hvor den e-handelsrelaterede logistikdel stiger markant. Koncernens logistiktilbud er for en stor del harmoniseret i Norden.

Fortsat markant vækstpotentiale i e-handlen

E-handlen forventes fortsat at vokse med over 10% om året i de kommende år. E-handlens grundlæggende drivkræfter er enkelhed og tilgængelighed for kunder og modtagere. Hovedparten af e-handlen sker stadig hos indenlandske virksomheder, men det bliver dog mere og mere almindeligt, at forbrugerne søger ud over landegrænserne. Det er først og fremmest hjemmesider i Storbritannien, Tyskland, USA og Kina, der tiltrækker de nordiske forbrugere.

En af de vigtigste konkurrenceparametre i e-handlen er en effektiv og velfungerende logistik. På hvilken måde, på hvilket sted, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere for forbrugerne i købssituationen. Det såkaldte omnichannel-koncept, der giver den samme kundeoplevelse uanset kanal, er den nye stærke tendens.

Position: PostNord har en unik rækkevidde og en førende position som ekspert og partner for de fleste netbutikker i Norden. Det betyder, at der generelt fortsat er gode vækstmuligheder. Ca. en tredjedel af de nye aftaler, PostNord indgår, er relateret til det kraftigt voksende e-handelssegment.

Kommunikationsmønstret ændrer sig

Overgangen til digitale alternativer medfører, at brevmængderne falder. På det danske marked sker digitaliseringen nu som tidligere i et meget højt tempo. Det er en konsekvens af flere sammenfaldende faktorer, ikke mindst lovgivning om digital kommunikation til og fra den offentlige sektor. PostNord tilbyder et øget antal helt eller delvist digitale kommunikationstjenester. I Sverige sker digitaliseringen fortsat i et langsommere tempo, og der er en klar tendens til kombinationer af fysisk og digital kommunikation. Nedgangen i brevmængderne vil fortsætte på grund af digitaliseringen. Denne ændring af markedet er en udfordring for alle postvirksomheder.

Nogle lande har moderniseret de regulatoriske forudsætninger for postvirksomheder, så de kan drive en konkurrencedygtig og økonomisk bæredygtig virksomhed og samtidig opfylde privatpersoners og virksomheders ændrede behov for postservice.

Danmark indførte i 2016 en ny postlov. I Sverige gennemgås postmarkedets sektorregulering.

Position: PostNord varetager de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. PostNord er dermed den eneste aktør, som når alle husstande og virksomheder i begge lande. PostNord har en stærk position inden for kombinationen digital og fysisk kommunikation i kraft af vores omnichannel-løsning. PostNord er også begyndt at tilbyde brevtjenester i Norge.

Vækst inden for kombinationer af trykt og digital reklame

Det samlede reklamemarked voksede en del i Danmark og Sverige – næsten udelukkende på det digitale område. På det traditionelle reklamemarked fortsætter nedgangen imidlertid, primært for trykte medier.

Position: For at udvikle kombinationen af digital og trykt reklame lancerede PostNord i Sverige i efteråret 2016 ShopGun, som samler ugens reklamer og tilbud i en app. Der bliver fremover fokuseret meget på at hjælpe kunderne med at få mere succes med deres markedskommunikation ved at kombinere analyse, segmentering og effektmåling med trykte og digitale reklameløsninger i Norden.

Sidst opdateret: 17-03-2017 10:11