Forbrugerdrevne logistik- og kommunikationsmarkeder

Drivkræfterne på PostNords markeder kan kort beskrives som markant vækst i e-handlen, stigende efterspørgsel efter grænseoverskridende logistikløsninger og fortsat digitaliseringsdrevet overgang fra fysisk til helt eller delvis digital kommunikation.

Øget efterspørgsel efter nordiske totalløsninger

Logistikmarkedet drives primært af den globale vækst og den stigende internationale handel. Det nordiske logistikmarked har en høj korrelation med BNP, men påvirkes også af stigende internethandel. Handlen mellem de nordiske lande udgør en betydelig del af den samlede handel i Norden. Samtidig er Europa Nordens vigtigste handelspartner. Efterspørgslen efter nordiske totalløsninger og grænseoverskridende løsninger til, fra og i Norden stiger. Markedet omfatter alt lige fra levering af pakker til private og vejtransport af tungere gods til avancerede logistiktjenester som f.eks. tredjepartslogistik (TPL).

Logistikmarkedet er præget af øget efterspørgsel efter flere og stadig mere avancerede tjenester, hvor modtageren stiller stadig større krav til kommunikation, leveringsbetingelser og fleksibilitet. Modtagerne stiller store krav om hurtig levering – og gerne levering samme dag. Markedet er også kendetegnet ved hård konkurrence og stort fokus på omkostninger. Det har medført stigende outsourcing af logistiktjenester, og at stadig flere virksomheder vælger at placere hele eller dele af deres ”supply chain” uden for virksomheden.

Tidligere var de primære konkurrenter de globale logistikvirksomheder som f.eks. den tyske postvirksomhed DHL, DB Schenker, Bring og en række mindre aktører med større eller mindre positioner på forskellige tjenesteområder. Efterhånden som markedet har udviklet sig, er der blevet plads til, at nye aktører kan komme ind på logistikmarkedet. De nye aktører er ikke klassiske logistikvirksomheder, men virksomheder, som tilbyder løsninger, der er baseret på, at informationer kan bruges og sælges mellem afsender og logistikvirksomhed samt mellem logistikvirksomhed og modtager.

Position: PostNord har med sit eget nordiske net og via internationalt samarbejde som f.eks. DPD en førende position på det nordiske marked for distribution og logistik, hvor den e handelsrelaterede logistikdel stiger markant. Koncernens logistiktilbud er for en stor del harmoniseret i Norden.

Fortsat markant vækstpotentiale i e-handlen

E-handlen forventes fortsat at vokse med 10–15% om året i de kommende år. E-handlens grundlæggende drivkraft er bekvemmelighed. Både netbutikker og modtagere efterspørger enkelhed og tilgængelighed. Hovedparten af e-handlen sker stadig hos indenlandske virksomheder, men det bliver mere og mere almindeligt, at forbrugerne søger ud over landegrænserne. Det er først og fremmest hjemmesider i Storbritannien, Tyskland, USA og Kina, der tiltrækker de nordiske forbrugere.

En af de vigtigste konkurrenceparametre i e-handlen er en effektiv og velfungerende logistik. Det er blevet stadig vigtigere for forbrugerne i købssituationen, hvordan, hvor, hvornår og til hvilken pris en vare leveres. Der er to stærke tendenser: Det såkaldte omnichannel-koncept, hvor slutkunden får samme købsoplevelse uanset kanal, og informationslogistik, som gør det muligt at spore og styre leveringer i realtid.

Position: PostNord har en unik rækkevidde og en førende position som ekspert og partner for de fleste netbutikker i Norden. Det betyder, at der generelt fortsat er gode vækstmuligheder. Ca. en tredjedel af de nye aftaler, PostNord indgår, er relateret til det kraftigt voksende e-handelssegment.

Kommunikationsmønstret ændrer sig

Overgangen til digitale kommunikationsalternativer medfører, at brevmængderne falder. På det danske marked er digitaliseringen sket i et meget højt tempo. Det er en konsekvens af flere sammenfaldende faktorer, ikke mindst lovgivning om digital kommunikation til og fra den offentlige sektor. I Sverige sker digitaliseringen stadig i et langsommere tempo.

Digitaliseringen medfører, at nedgangen i brevmængderne vil fortsætte. Denne ændring af markedet er en realitet og en udfordring for alle postvirksomheder. De regulatoriske forudsætninger for, at postvirksomheder kan drive en konkurrencedygtig og økonomisk bæredygtig virksomhed og samtidig opfylde privatpersoners og virksomheders ændrede behov for postservice, skal således løbende tilpasses til de aktuelle og fremtidige behov. Danmark indførte i 2016 en ny postlov. Efter en gennemgang af den svenske postlovgivning trådte en ny postforordning i kraft 1. januar 2018. Den betyder, at kravet om dag til dag-befordring ændres til todagesbefordring. Digitaliseringen medfører også øget efterspørgsel efter kombinationer af fysisk og digital kommunikation.

Position: PostNord varetager de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige og er den eneste aktør, som når alle husstande og virksomheder i begge lande. Denne kapacitet er en styrke med den voksende e-handel. Selv om kravet om dag til dag-befordring er afskaffet, tilbyder PostNord en "dag til dag-tjeneste" til de virksomheder, organisationer og myndigheder, som ønsker at nå deres modtagere hurtigt. Via PostNord Strålfors tilbydes nogle brevtjenester også i Norge og Finland. I kraft af PostNord Strålfors' omnichannel-løsning har koncernen desuden en stærk position inden for kombinationer af digital og fysisk kommunikation. Et andet fremtidig vækst- og fokusområde er at hjælpe kunderne med at få mere succes med deres markedskommunikation ved at kombinere analyse, segmentering og effektmåling med trykte og digitale reklameløsninger i Norden.

Sidst opdateret: 16-03-2018 11:02