Stærke forbrugere driver markedet

Digitaliseringen er den stærkeste enkeltstående påvirkning af PostNords forretning inden for kommunikation, e-handel og logistik.

Kommunikation – faldende brevmængder og stigende digital kommunikation

Drivkræfter

Kommunikationsmønstrene fortsætter med at ændre sig – digitaliseringen tager til, og der sendes stadig færre breve. Det er en kendsgerning, at brevmængderne i Sverige er mere end halveret siden årtusindskiftet. I Danmark er det gået endnu hurtigere bl.a. på grund af lovkrav om digital kommunikation til og fra den offentlige sektor. Digitaliseringen giver både udfordringer og muligheder.

Konkurrenceparametre

PostNord varetager som den eneste aktør postbefordringspligten i Danmark og Sverige. Samtidig er der hård konkurrence på markedet ikke mindst i tætbefolkede områder. Det kræver de rigtige forudsætninger at kunne opfylde postbefordringspligten, imødekomme markedets behov for kommunikationstjenester og levere et afkast til ejerne. Der er især brug for mere fleksible love og regler, som matcher de ændrede kommunikationsbehov og den ændrede kommunikationsadfærd.

Position

PostNord fortsætter med at tilpasse brevforretningen og virksomheden, efterhånden som brevmængderne falder. Samtidig udvikler vi nye tjenester, både kombinationer af fysisk og digital kommunikation og helt digitale tjenester.

E-handel – rekordhurtig vækst

Drivkræfter

I dag tegner e-handlen sig for ca. 10%1), men det forudses, at den i 2025 vil været steget til mellem en femtedel og en tredjedel2) af den samlede detailhandel i Sverige. Væksten skyldes, at der kommer flere e-handelsaktører og nye teknologiske løsninger, samt at forbrugerne bliver mere og mere vant til at handle online. Derudover drives e-handlens vækst af efterspørgslen efter større valgfrihed og bekvemmelighed.

Konkurrenceparametre

Forbrugernes stigende indflydelse er en klar tendens. Når forbrugernes hverdag bliver mere og mere digital, ændrer deres købsadfærd sig hurtigt. For netbutikkerne gælder det om at følge med for at få succes på et marked med hårdere konkurrence. Det er afgørende at forstå forbrugerne og tilbyde løsninger, som matcher deres behov.

Kraftig vækst inden for e-handel tiltrækker nye investorer og aktører, og det øger konkurrencen endnu mere. En af de vigtigste konkurrenceparametre er effektiv og velfungerende logistik. Levering er nu en vigtig og integreret del af købsoplevelsen – forbrugeren ønsker at bestemme, hvornår, hvor, hvordan og til hvilken pris varen bliver leveret.

Der er to stærke tendenser: Omnichannel-konceptet, hvor forbrugeren får samme købsoplevelse uanset kanal, og informationslogistik, som gør det muligt at spore og styre leveringer i realtid.

Position

PostNord har en unik dækning – vi når alle husstande i Danmark, Sverige, Norge og Finland. PostNord har i alt over 7.000 udleveringssteder/ posthuse i hele Norden. Det – sammen med vores omfattende ekspertise – får mange af Nordens førende netbutikker til at vælge os som partner. Det sikrer også fortsat gode vækstmuligheder. En meget stor del af PostNords nye aftaler er relateret til det kraftigt voksende e-handelssegment.

PostNord arbejder målbevidst videre på at skabe forudsætninger for nordisk e-handel i verdensklasse. Med et fælles tilbud og Nordens bredeste distributionsnet reducerer vi afstanden mellem netbutikkerne og deres kunder.

1) PostNord, Svensk Digital Handel og HUI Research: E-barometerets helårsrapport 2018

2) Svensk Handel: Det store detailhandelsskift 2018


Logistik – stigende efterspørgsel efter totalløsninger

Drivkræfter

Logistikmarkedet omfatter alt lige fra levering af pakker til private til avancerede logistiktjenester som f.eks. tredjepartslogistik. De primære drivkræfter er den globale vækst og den stigende internationale handel. Europa er Nordens vigtigste handelspartner, og samtidig udgør handlen mellem de nordiske lande en betydelig del af den samlede handel i Norden. Det betyder, at efterspørgslen efter komplette og grænseoverskridende løsninger i Norden vokser.

Efterspørgslen efter mere avancerede tjenester stiger også hele tiden – med større krav til leveringsbetingelser, fleksibilitet og kommunikation.

Konkurrenceparametre

Logistikmarkedet er præget af hård konkurrence og prispres.

Tidligere var konkurrencen på det nordiske marked stort set begrænset til traditionelle globale og nationale logistikaktører som DHL, DB Schenker, Bring, GLS og Posti samt mindre lokale aktører i forskellige logistiksegmenter. Nu vokser der et nyt konkurrencelandskab frem med nye alliancer og partnerskaber.

Nye aktører etablerer sig og ekspanderer på forbrugerrelaterede områder som f.eks. markedspladser, betalingsløsninger og nicheprægede logistik- og budtjenester. Disse nye aktørers forretningsmodeller er baseret på tilbud i dele af eller hele leveringskæden, men også på at sælge og bruge informationer mellem afsender, transportør og modtager.

Position

PostNord har en førende position på det nordiske logistikmarked takket være vores totaldækkende distributionsnet, vores køretøjsflåde i Norden og vores internationale samarbejde. PostNord ud - nytter stordriftsfordele, idet vi kan håndtere flere slags forsendelser samlet. Vi styrker vores position yderligere, primært takket være e-handelsrelateret logistik og nye satsninger på netværk og informationsplatforme.

Sidst opdateret: 23-07-2019 10:54