Code of Conduct

Vores Code of Conduct stiller obligatoriske krav med hensyn til, hvordan vi som koncern skal optræde på de områder­, som efter vores opfattelse er vigtigst for en bæredygtig virksomhed. 

Arbejdet tager udgangspunkt i Brundtlandkommissionens oprindelige definition af begrebet bæredygtig udvikling fra 1987. Kodeks gælder i tillæg til gældende love og eksterne regler. Den er også udgangspunktet for alle relevante interne regler i koncernen. Kodeks gælder for alle medarbejdere i alle de lande, PostNord opererer i. Relevante dele af Kodeks skal også integreres i aftaler med vores forretningspartnere. Med "PostNord" menes i dette Kodeks hele PostNord med alle virksomheder og tilhørende datterselskaber.

Code of conduct

 

Sidst opdateret: 11-09-2019 16:49