Whistleblowerordning

Mange virksomheder har etableret en indberetningsordning, en såkaldt whistleblowerordning, for at sikre, at man kan indberette alvorlige ulovligheder, der er begået af en person i en ledende stilling. PostNord har nu også fået en whistleblowerordning.

Ordningen er beregnet til indberetning af mistanke om, at ulovligheder er begået, godkendt eller bevidst ignoreret af personer i ledende stillinger eller nøglepersoner.

Med personer i ledende stillinger menes:

  • Medlemmer af PostNords koncernbestyrelse
  • Medlemmer af PostNords koncernledelse
  • Person der rapporterer till et medlem af koncernledelsen
  • Medlemmer af ledelsen i PostNord-koncernens datterselskaber

Med nøglepersoner menes medarbejdere, som har mulighed for at træffe selvstændige beslutninger, der er afgørende for virksomheden. Følgende er eksempler på handlinger, som kan indberettes via whistleblowerordningen:

  • Økonomiske ulovligheder, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Væsentlige sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
  • Væsentlige overtrædelser af miljøregler og forurening af miljøet
  • Alvorlige former for diskrimination og mobning

Indberetningsordningen kan anvendes af ansatte i PostNords nordiske virksomheder samt kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til disse virksomheder og følger gældende love og regler i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Indberetningsordningen er tilgængelig via internetportalen https://postnord.whistleblowernetwork.net.

Du kan altid kontakte PostNords kundeservice angående andre typer fejl, reklamationer og overtrædelser.

Sidst opdateret: 20-11-2017 12:52