Whistleblowerordning

Mange virksomheder har etableret en indberetningsordning, en såkaldt whistleblowerordning, for at sikre, at man kan indberette alvorlige ulovligheder, der er begået af en person i en ledende stilling. PostNord har nu også fået en whistleblowerordning.

PostNords whistleblowing-funktion findes her​.

Indberet alvorlige mistanker

 • PostNord har nultolerance over for diskrimination, chikane, ulovligheder og korruption, og der må aldrig forekomme overtrædelser af miljøreglerne. Ligebehandling af leverandører og god forretningsetik er helt centralt.
 • Virksomhedens medarbejdere er ofte de første, der opdager uregelmæssigheder eller bedrageri på en arbejdsplads. Vi vil være taknemmelige for, at du hjælper os med at holde øje med den slags. Jo tidligere et problem opdages, jo bedre. 
 • Derfor kan hvem som helst indberette en mistanke om korruption eller andre uregelmæssigheder. Det gøres via en ekstern internetportal. Du kan vælge at være anonym, så PostNord ikke får at vide, hvem der har foretaget indberetningen.

Hvad kan du indberette?

Whistleblowerordningen er beregnet til indberetning af en mistanke om, at der er begået, godkendt eller bevidst ignoreret ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder af personer i ledende stillinger eller nøglepersoner i PostNord.

Med personer i ledende stillinger menes: 

 • Medlemmer af PostNords koncernbestyrelse
 • Medlemmer af PostNords koncernledelse
 • Personer, som refererer til nogen i koncernledelsen (niveau 2) eller niveauet derunder (niveau 3)
 • Medlemmer af ledelsesgruppen i PostNord-koncernens datterselskaber.

Med nøglepersoner menes en ansat eller konsulent med selvstændig beslutningskompetence i spørgsmål, som er vigtige for virksomheden, eller med selvstændigt ansvar for vigtige funktioner i PostNord. Det kan være en person med et stort ansvar for sikkerhed, miljø eller aftaler med leverandører eller kunder.

Følgende er eksempler på handlinger, som kan indberettes via whistleblowerordningen

 • ​Økonomiske ulovligheder, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
 • Væsentlige sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
 • Væsentlige overtrædelser af miljøregler og forurening af miljøet
 • Alvorlige former for diskrimination og mobning
 • Alvorlige overtrædelser af Code of Conduct

Whistleblowerordningen kan benyttes af medarbejdere i alle vores nordiske selskaber samt kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til PostNord. Ordningen overholder gældende love og bekendtgørelser i Danmark, Sverige, Norge og Finland og er tilgængelig via den internetportal, du finder her​.

Sådan indberetter du anonymt

 • Følg vejledningen i den formular, du finder via linket til whistleblowerordningen. Dér kan du nemt og sikkert indberette.
 • Når du sender indberetningen, kan du oplyse et brugernavn og en adgangskode, så du senere anonymt kan følge sagen.
 • Du får inden længe en tilbagemelding fra PostNord.
 • Sagen håndteres af PostNords interne revision i samarbejde med PostNords chefjurist.

Indberetningsordningen er tilgængelig via internetportalen https://postnord.whistleblowernetwork.net.

Du kan altid kontakte PostNords kundeservice angående andre typer fejl, reklamationer og overtrædelser.

Sidst opdateret: 28-08-2019 15:53