Rapporter om logistik

Nordisk Logistikbarometer 2013/2014 er udarbejdet af PostNord Logistics og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Respons Analyse for PostNord Logistics. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret i perioden maj-juni 2013 af logistik- eller indkøbsansvarlige eller ledere i forskellige virksomheder. Alle respondenter har en omsætning på mere end 50 mio. DKK, 6 ud af 10 har en omsætning på mere end 200 mio. DKK, mens 7 ud af 10 har transportomkostninger på mere end 100.000 DKK.

Respondenterne kommer primært fra detailhandlen (herunder agenturer og grossistvirksomheder), dagligvarehandlen og anden industri eller branche. Rapporten er baseret på svar fra 817 logistikkøbere i Norden.

Sidst opdateret: 14-04-2016 09:50