TREND:Fysiske annoncer engagerer mere

I en undersøgelse inden for såkaldt neuromarkedsføring har hjerneforskere ved Temple University i Philadelphia, USA, vist, at fysiske annoncer engagerer mere end digitale.

Undersøgelsen blev gennemført for United States Postal Service med det formål at hjælpe virksomheder med at finde strategier i en verden med stadig flere markedsføringskanaler.

Tre metoder til at måle reaktionerne

Forskerne viste deltagerne i undersøgelsen en blanding af 40 e-mails og fysiske postkort og brugte tre metoder til at måle reaktionerne: Eye-tracking til at måle visuel opmærksomhed, fingerspidssensorer til at måle puls, åndedræt, sved og følelsesmæssig respons samt MRI-måling af hjerneaktivitet.

Fysiske medier bedre i flere  kategorier

De fysiske medier var bedre end de digitale i fem ud af ni kategorier, i tre kategorier var der ingen forskel, og i én kategori var det digitale bedre.

Her er kategorierne og resultaterne:

  • OPMÆRKSOMHED: Den tid, en kunde fokuserer på annoncens centrale dele. Bedste resultat: digitalt.
  • TID: Hvor lang tid kunden bruger på annoncen. Bedste resultat: fysisk.
  • ENGAGEMENT: Den mængde information, kunden bearbejder og tilegner sig fra annoncen. Bedste resultat: fysisk og digitalt.
  • STIMULATION: En følelsesmæssig reaktion på en annonce. Bedste resultat: fysisk.
  • HUKOMMELSE, KORREKT: At kunne huske annoncens budskab og afsender. Bedste resultat: fysisk og digitalt.
  • HUKOMMELSE, HURTIGHED OG SELVSIKKERHED: At kunne gengive en annoncens budskab og afsender hurtigt og selvsikkert. Bedste resultat: fysisk.
  • KØB OG VILJE TIL AT BETALE: Om kunden vil betale for et produkt, og hvor meget kunden vil betale. Bedste resultat: fysisk og digitalt.
  • ØNSKER: Et ubevidst ønske om at få produktet eller tjenesteydelsen. Bedste resultat: fysisk.
  • VÆRDI: Den værdi, kunden ubevidst tillægger produktet eller tjenesteydelsen. Bedste resultat: fysisk.

Mere om reklame.

Sidst opdateret: 25-01-2016 10:40