Bæredygtig leverandørkæde – nyt koncernfælles bæredygtighedsmål

Inden 2020 skal de leverandører, som – baseret på en risikovurdering af bæredygtighed– står for 80 pct. af PostNords samlede indkøb, acceptere og overholde PostNords adfærdskodeks. Det fremgår af det nye bæredygtighedsmål – bæredygtig leverandørkæde – som indgår i koncernprioriteringen "Bæredygtighed i alt, hvad vi gør".

 Vi skal have en koncernfælles tilgang til bæredygtighed i leverandørkæden, siger Gunilla Berg, CFO i PostNord og GET-sponsor for Bæredygtig Leverandørkæde.

Det nye mål betyder, at PostNord nu udvikler og implementerer et koncernfælles program for bæredygtige indkøb. Ansvaret er placeret hos Group Sourcing.

Opdateredeleverandørkodeks i alle de nye aftaler

– Alle vores indkøb skal foretages i overensstemmelse med PostNords indkøbspolitik, som også fastslår, at leverandørerne skal acceptere og overholde vores adfærdskodeks for leverandører som en del af den forretningsmæssige aftale. Det betyder, at det opdateredeleverandørkodeks skal indgå i alle de nye aftaler, vi indgår, siger Helena Widengren, PostNords CPO.

Begrænse negativ påvirkning

Arbejdet med bæredygtighed i leverandørkæden handler om at begrænse negativ miljømæssig og samfundsmæssig påvirkning fra leverandørkæden, forhindre bestikkelse og korruption samt bidrage til økonomisk udvikling.
– På langt sigt er det også et spørgsmål om at beskytte og skabe forretningsmæssig værdi for PostNord og vores forretningspartnere.

Ifølge adfærdskodekset for leverandørerskal deoverholde love og relevante internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Der skal regelmæssigt følges op på, hvor godt leverandører lever op til dette. Hvor ofte og hvordan afhænger af, hvordan leverandøren er risikoklassificeret.

Sidst opdateret: 26-04-2017 10:31