Dialog og tydelig implementerings-plan gav PostNord forretning

Kaffe- og vareautomat-virksomheden Selecta havde ofte problemer med, at maskinerne ikke var ankommet, når virksomhedens tekniker skulle installere dem hos kunderne, og søgte derfor en ny transportør. Takket være et unikt logistikkoncept fik PostNord opgaven med at levere maskinerne og løste dermed Selectas problem.

Teknikerne måtte vente forgæves hos kunderne på maskiner, der ikke kom, og utilfredsheden med den tidligere transportør var stor.

- Vi konstaterede ret hurtigt, at hovedproblemerne var manglende kontrol med leveringerne og dårlig kommunikation, og derfor tilbød vi at løse netop dette, fortæller Annika Ahlgren, PostNords sælger.

Kundeløsningsspecialist

Sammen med Rolf Häggqvist, kundeløsningsspecialist, sørgede Annika Ahlgren for, at PostNord vandt udbuddet om Selectas maskinleveringer. PostNord har siden 1. april 2016 håndteret ca. 70 stykgodsleveringer af kaffe- og vareautomater rundt omkring i Sverige for Selecta.

Annika Ahlgren og Rolf Häggqvist understreger, at det var afgørende for, at aftalen kom i hus, at PostNord hurtigt kunne præsentere en tydelig implementeringsplan. Den viste, hvordan PostNord og Selecta sammen kunne forbedre kontrollen med hele flowet fra Selectas centrallager i Nässjö til installation hos kunderne.

Planen omfattede bl.a. ugentlige møder mellem PostNords og Selectas kundeservice, hvor det var vigtigt at teknikere og telefonsælgere deltog. På grundlag af disse møder informeres de filialer, der påvirkes af eventuelle afvigelser, så de pågældende chauffører får relevante oplysninger i god tid, inden de kører ud til kunderne.

- Det kan dreje sig om, at en levering har vist sig at blive meget større end forventet, og at der derfor kræves ekstra hjælp til at løfte. Eller at der kræves en tilladelse, som chaufføren ikke har, for at få adgang til de lokaler, hvor maskinen skal leveres, siger Rolf Häggqvist og fremhæver, at det netop er den slags situationer, der tidligere har givet Selecta problemer. PostNord har med sit unikke kundekoncept hjulpet med at løse disse problemer.

Rolf Häggqvist mener, at denne forretning har givet nogle erfaringer, som f.eks. hvor vigtigt det er at have en god implementeringsplan og på et tidligt tidspunkt præsentere den på en tydelig måde.

- Det skaber tryghed og giver troværdighed. Og det betyder, at man får kunden med sig fra begyndelsen.

Sidst opdateret: 03-04-2017 16:10