Succes med brevkasseanlæg

Interessen for brevkasseanlæg stiger i Sverige. Antallet af brevkasseanlæg steg med 104.000 i 2016, og det er rekordmange. Det giver store fordele for postbudene og deres arbejdsmiljø, men også for beboerne, som bl.a. kan modtage større forsendelser.

Sverige og Finland er de eneste to lande i Europa, hvor posten stadig omdeles til døren i flerfamiliehuse. I resten af Europa er brevkasseanlæg en selvfølge.

Danmark

I Danmark var der installeret brevkasseanlæg i de fleste flerfamiliehuse omkring 2010. Det er den danske postlov, der regulerer leveringen af post. Loven indeholder en undtagelse, som betyder, at personer, der af forskellige grunde ikke kan hente deres post i brevkasseanlægget, skal have posten leveret til døren. I 2016 var der 16.000 modtagere, som stadig fik levering til døren. Begrundelsen for indførelsen af brevkasseanlæg i Danmark var den økonomiske gevinst og et bedre arbejdsmiljø for postbudene.

Sverige

I Sverige har man "Forum för Fastighetsboxar" (Forum for brevkasseanlæg), som består af PostNord Sverige, Bring Citymail og Fria postoperatörers förbund. Dette netværk arbejder for at øge antallet af brevkasseanlæg i Sverige.

– Det er først og fremmest et spørgsmål om arbejdsmiljø. Postbudene har i de senere år fået en ny arbejdssituation. I dag omdeler de post i meget længere tid ad gangen. De skal dække flere husstande og omdele flere store forsendelser. Det er ikke usædvanligt, at et postbud har 800-1.000 afleveringssteder på en enkelt dag. Det giver et enormt slid på knæ og skuldre at skulle løbe op og ned i trappeopgange for at omdele post til døren. Med brevkasseanlæg bliver arbejdssituationen væsentlig mindre belastende, siger Lisa Jones, leder af "Forum för Fastighetsboxar".

Fordele for modtagerne

Brevkasseanlæg giver også fordele for modtagerne. De kan f.eks. modtage større forsendelser i brevkasseanlægget end gennem brevsprækken og slipper dermed for at hente forsendelsen på ett posthus. De slipper også for et hul i døren, som er en sikkerhedsrisiko og kan være en kilde til forstyrrende lyde og lugte, der slipper ind i lejligheden fra trappeopgangen.

I 2016 konverterede "Forum för Fastighetsboxar" 67.000 brevsprækker til brevkasseanlæg i eksisterende bygninger. Dertil kom 37.000 brevkasseanlæg i nybyggeri.

– Det er rekordmange. Vi har en klar strategi, som vi arbejder målbevidst efter. Vi ønsker at effektivisere fremtidens postmarked, så det fungerer så godt som muligt for postmodtagere og operatører. Vores 19 sælgere rundt om i landet har på en struktureret måde ofte besøgt ejere af store bygningsmasser og haft en god dialog med dem om fordelene ved brevkasseanlæg. Det giver resultater, siger Lisa Jones.

PostNord har ikke mulighed for at pålægge bygningsejere at indføre brevkasseanlæg, men kan udelukkende komme med anbefalinger og fortælle om fordelene ved brevkasseanlæg. Ifølge Lisa Jones skyldes den største modstand mod brevkasseanlæg, at man fejlagtigt tror, at de er dyre i anskaffelse. Det koster reelt ca. 500 SEK pr. lejlighed. Hun håber, at flere boligudlejere og beboere i fremtiden vil opdage fordelene ved at få deres post omdelt til et brevkasseanlæg.


Faktaboks om brevkasseanlæg i Sverige

  • I Sverige er der ca. 2,5 mio. flerfamiliehuse. Omkring 1 mio. af dem, eller 42 pct., har i dag brevkasseanlæg.
  • Omkostningerne ved indkøb af et brevkasseanlæg er ca. 500 SEK pr. lejlighed.
  • Der er flere fordele ved brevkasseanlæg: Postbudene får et bedre arbejdsmiljø, det giver bedre sikkerhed og er lettere for beboerne, fordi de med brevkasseanlæg kan få større forsendelser leveret på adressen.
Sidst opdateret: 23-02-2017 16:05