Højesterets 350-års jubilæum markeres med to frimærker

I anledning af Højesterets 350-års jubilæum i 2011 udgiver Post Danmark den 23. marts to frimærker.

Højesteretspræsident Børge Dahl beskriver Højesterets rolle således: Højesteret er retsstatens ultimative garant for lov og ret. Højesterets funktion i dagens samfund er at træffe afgørelser i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen, eller som i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig betydning."

De to frimærkemotiver

Højesterets 350-års jubilæum i 2011 knytter sig til "Forordning om dend Højeste Rettis administration i Danmarck" fra den 14. februar 1661. Forordningen blev udstedt af den enevældige Kong Frederik III som et led i den nye regeringsform. Højesterets "dåbsattest" er gengivet på frimærket med værdien 6,00 kr.

Frimærket med værdien 8,00 kr. viser et nutidigt motiv af en arbejdssituation fra en af retssalene i Højesteret. I Højesteret er der 19 dommere, hvoraf én er udpeget til præsident for Højesteret af de øvrige dommere. Der deltager minimum fem dommere i hver enkelt sag. Højesteret er udelukkende en appeldomstol for byretter og landsretter.

Frimærkerne er designet af Rasmus Koch, der siden 2001 har drevet tegnestuen Rasmus Koch Studio i København. Gravuren til frimærkerne, der er trykt i en kombination af offset og stålstik, er udført af Bertil Skov Jørgensen.

Der er fremstillet et såkaldt miniark med de to frimærker og en souvenirmappe, der indeholder de to frimærker og miniarket.

Vedlagt Journal 2/2011 og en souvenirmappe. Frimærkerne kan downloades via postdanmark.dk/Om Post Danmark/presse.

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:36