Post Danmark ændrer en række priser fra 1. Januar 2012

Med virkning fra 1. januar 2012 ændrer Post Danmark en række priser, der primært berører erhvervskunder samt kunder, der sender til udlandet. Frimærkefrankerede breve i Danmark ændres således ikke i pris, men fastholdes, som de er kendt i dag. På samme måde sker ingen ændringer i priserne på dagblade, lokale ugeaviser eller magasinpost.

Priserne på postpakker i Danmark hæves mellem 2 kr. og 5 kr., og de fleste priser for breve og postpakker til udlandet bliver dyrere. Enkelte af disse sænkes dog i pris.

- Vi hæver priserne på postpakker en smule som følge af almindelig markedsudvikling.

Til gengæld sænker vi prisen på de tungeste breve, som frankeres med maskine eller PP, hvor portoen er afregnet særskilt. Det er primært den type breve, der bruges af ehandelen, siger Finn Hansen, direktør i Post Danmark.

De øvrige prisstigninger sker inden for tilbud og services, der benyttes af erhvervslivet – eksempelvis inden for frankeringsservice, hvor virksomheder overlader det praktiske arbejde med frankering til Post Danmark.

På pakkeområdet stiger prisen i gennemsnit med 2,5 % på de pakker, der sendes fra erhverv til private, mens prisændringerne på pakker, som sendes fra erhverv til erhverv, vil være individuel og afhænge af afsenders forsendelsesprofil.

Til redaktionen: Yderligere information hos Post Danmark Kommunikation på tlf. 33 61 60 01.

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:31