Post Danmark: 2012 Blev ett stort omstrillingsår

Post Danmarks årsregnskab for 2012 viser et negativt resultat på 124 mio. kr. efter skat. Det er et fald på 267 mio. kr. i forhold til året før.

- Det store fald i resultatet skyldes det betydelige fald i afsætningen på såvel brev- som pakkemarkedet. Vi arbejder med at tilpasse driftskapaciteten til de mindre mængder, men det er ikke lykkedes at nedbringe omkostningerne i samme takt som indtægterne. Derfor har 2012 har været et omstillingsår, som skal sikre den fremtidige lønsomhed i virksomheden, siger administrerende direktør K. B. Pedersen.

- På trods af vækst på pakkemarkedet har konkurrencesituationen ført til faldende indtægter på dette forretningsområde. Det har nødvendiggjort fornyet tilgang til serviceog produktudbud samt omstilling af både produktion og administration, siger K. B. Pedersen.

Det målrettede arbejde med omstilling af virksomheden har ført til et fald i de samlede driftsomkostninger inkl. afskrivninger på 305 mio. kr. til 9.150 mio. kr. i 2012.

- Vi skal i de kommende år fortsætte effektiviseringerne, men der er naturligvis en nedre grænse for, hvor meget yderligere der kan reduceres i omkostningerne, når vi samtidig skal opretholde distributionsnettet med post til samtlige adresser i Danmark 6 dage om ugen, siger K. B. Pedersen.

Til redaktionen: For yderligere oplysninger kontakt venligst Post Danmarks presseafdeling på 33 61 60 01. Hele årsregnskabsmeddelelsen kan ses på postdanmark.dk under "Om os" og "Finansiel information".

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:20