Post Danmark transporterer ikke våben

Post Danmark får jævnligt henvendelser om transport af våben og vil derfor gerne sikre, at alle danskere ved, at våben ikke må sendes med posten.

- Når våben eller genstande defineret som våben i våbenloven og lignende effekter ikke kan sendes med posten, skyldes det hensynet til vores medarbejderes sikkerhed. Der er nemlig stor risiko forbundet med befordring af våben, fortæller Jesper Bremholm, chef for Post Danmark Produktion og Transport.

Udover hensyn til sikkerheden for medarbejderne, angiver våbenloven en lang række sikkerhedsregler i forbindelse med transport og opbevaring af våben, som Post Danmark ikke har mulighed for at overholde. Bl.a. skal våben transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel.

Samtidig er det i forbindelse med internationale lufttransporter vigtigt, at luftfartssikkerheden ikke bliver kompromitteret.

Post Danmark kan derfor ikke påtage sig befordring af: våben, våbendele, luftgeværer, luftpistoler og softguns, knive med en længde over 12 cm, knojern, sabler, daggerter, køller og andre lignende effekter. Dette er i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Udenlandske postvæsner er gjort opmærksom på, at Post Danmark ikke transporterer våben. Finder Post Danmark alligevel våben i en pakke fra udlandet, returneres pakken til afsenderlandet, og afsender må meddele dette til modtageren.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos pressechef i Post Danmark, Morten Nielsen, på 33 61 60 01.

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:26