Post Danmarks årsresultat ramt af ræffe breve og pakker

Brev- og pakkemængderne i Danmark falder fortsat. Det kan også ses i Post Danmarks årsregnskab for 2011, der viser et driftsresultat på 221 mio. kr. – det er et fald på 167 mio. kr. i forhold til 2010. Samtidig er omsætningen faldet med 848 mio. kr. i forhold til året før.

- Antallet af brevforsendelser i Danmark er faldet gennem de sidste 10 år og med en markant højere hastighed de seneste tre år. Den udvikling vil fortsætte i takt med, at danskernes kommunikation digitaliseres, siger K. B. Pedersen, administrerende direktør i Post Danmark.

Alene i 2011 faldt brevmængden med 12 pct. mod 10 pct. i 2010. Pakkemængderne er i 2011 faldet med 7 pct., mens de faldt med 10 pct. i 2010.

- Pakkeområdet er i højere grad end brevene påvirket af den økonomiske aktivitet i samfundet. Derfor ser vi med langt større optimisme på logistikmarkedet, hvor vi på sigt forventer vækst, siger K. B. Pedersen.

I et marked med faldende aktivitetsniveau er der i Post Danmark arbejdet intensivt med at effektivisere forretningen. Det kan også ses på driftsomkostningerne, der i 2011 udgjorde 8.880 mio. kr. og dermed ligger væsentligt under niveauet fra 2010 på 9.523 mio. kr.

- Vi er delvist lykkedes med at tilpasse omkostningsniveauet. Det er sket ved at tilpasse produktionskapaciteten og administrationen til de mindre mængder, bl.a. gennem reduktioner i antallet af medarbejdere. Denne omstillingsopgave mod et fremtidigt, lavere "normalniveau" for brevforsendelser fortsætter, og omstillingsopgaven har et omfang, der vil betyde, at driftsresultatet for 2012 vil blive påvirket negativt, siger K. B. Pedersen.

- Effektiviseringerne skal forsætte, men der er også en grænse for, hvor meget mere vi kan reducere i omkostningerne, når der skal opretholdes et distributionsnet, der gør det muligt at omdele post til alle adresser i landet 6 dage om ugen, siger K. B. Pedersen. Årets samlede resultat blev på 143 mio. kr. efter skat mod et resultat på 297 mio. kr. i 2010.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos kommunikationschef Lars Kaspersen på tlf. 24636114.

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:29