Post Danmark A/S Vinder Sag i Højesteret

I dag har Højesteret givet Post Danmark A/S medhold i den sag, Konkurrencerådet havde rejst mod virksomheden for misbrug af sin dominerende stilling på markedet for adresseløse reklamer.

- Vi er meget tilfredse med dagens afgørelse. Vi har hele tiden fastholdt, at vi naturligvis har holdt os inden for lovens rammer, og at vores prissætning derfor var fuldt ud lovlig. På den baggrund er afgørelsen forventelig, selvom vi har måttet igennem hele det danske og europæiske retssystem for at få medhold, siger adm. direktør i Post Danmark K.B. Pedersen.

I kølvandet på sagen har FK Distribution (tidligere Forbrugerkontakt) anlagt erstatningssag mod Post Danmark A/S. Dagens dom fra Højesteret vurderes at medføre, at der ikke længere er noget grundlag for den sag.

- Det er klart, at vi med dagens afgørelse betragter erstatningssagen som opgivet. Post Danmark A/S har ageret helt indenfor konkurrencelovgivningens rammer, og derfor er der efter Post Danmarks opfattelse ikke belæg for en erstatningssag, siger adm. direktør K.B. Pedersen.

Til redaktionen: For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef i Post Danmark Morten Nielsen på tlf. 29 13 35 45.

Sidst opdateret: 02-04-2014 20:19