Ændringer for posthuse og postkasser

Danskerne sender markant færre breve, og mange af postkasserne er tæt på tomme, når Post Danmark tømmer dem. Tilsvarende er der posthuse, hvorfra der sendes meget lidt post. Det får nu Post Danmark til at ændre tiderne for, hvornår posten bliver hentet fra en række posthuse og postkasser.

På trods af de faldende brevmængder ønsker Post Danmark, at det fortsat skal være let at sende post, og der skal opretholdes et fintmasket net af postkasser. Derfor ændres tømningstidspunktet på en lang række postkasser landet over, så de fremover får "daglig tømning". Det betyder, at de vil blive tømt hver dag, men ikke på et fast klokkeslæt. Det vil fremgå på postkassen, hvilken dag den bliver tømt næste gang. Flertallet af landets postkasser har allerede i dag "daglig tømning" og tømmes, når f.eks. postbuddet kommer forbi postkassen på sin rute.

Til gavn for miljøet

Med færre kørsler vil ændringerne være til gavn for miljøet og Post Danmarks økonomi, samtidig med at det fortsat vil være let at komme til en postkasse på trods af, at de bliver brugt mindre og mindre.

Post Danmark har lavet optællinger af antallet af breve i de enkelte postkasser, for at finde ud af, hvor meget de bliver brugt, og de mindst benyttede postkasser vil fremover få daglig tømning.

Samtidig sker der også ændringer på en række posthuse. Post Danmark oplever i øjeblikket en markant vækst i antallet af pakker, som skal hentes på posthuset, mens der er posthuse, som bliver brugt meget lidt, når der skal sendes post. Der sendes færre og færre breve og meget få pakker, og i nogle tilfælde er det så lidt, at det ikke hænger økonomisk sammen at have en særskilt bil, der henter breve og pakker på posthuset om eftermiddagen.

Ændret tidspunkt

Det betyder, at en række posthuse, vil få ændret det tidspunkt, hvor posten skal afleveres for at være fremme dagen efter. I de fleste tilfælde rykkes tidspunktet frem på dagen, og posten vil også her blive afhentet, når postbuddet kommer forbi på sin rute. Ændringerne på posthusene sker med afsæt i helt konkrete målinger af, hvor mange pakker og breve, der bliver sendt fra det enkelte posthus.

Post Danmark vil i forbindelse med ændringerne på posthusene sikre, at det inden for en rimelig afstand er muligt at komme til et posthus, hvor breve og pakker kan afleveres til ud på eftermiddagen, og som kommer frem dagen efter.

Der er skiltet med ændringerne direkte på de berørte postkasser og posthuse frem til, at ændringerne træder i kraft den 9. november. 

Post Danmark har det seneste år åbnet mere end 360 nye posthuse, og har i dag mere end 1400 udleveringssteder, hvor det i mange tilfælde er muligt at hente pakker fra morgen til aften, syv dage om ugen. Det ændres der ikke på.

Sidst opdateret: 20-11-2015 16:25