Mærsk Mc-Kinney Møller og Jørn Utzon på nye frimæker

I dag udgiver Post Danmark to nye frimærker i serien ”Store danskere”. Det er en serie af frimærker, der hylder de allerstørste historiske personligheder herhjem-me, som har sat markante spor i eftertiden. I år er det arkitekt Jørn Utzon og skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, som hyldes.

- Det er to af nyere dansk histories mest markante personligheder, der i dag er kommet på frimærkerne. Deres navne, historier og bedrifter er i dag husket og anerkendt ikke bare i Danmark men i hele verden. På hver deres felt har de vist os, at selvom vi kommer fra et lille land, så kan vi udrette noget stort, der beun-dres langt ud over Danmarks grænser, siger Martin Pingel, designchef i PostNord frimærker.

På trods af Danmarks stærke tradition for arkitektur, så er det kun tredje gang, at en arkitekt finder vej til et frimærke. De første var Arne Jacobsen og Poul Hen-ningsen i 2007. På frimærket med Jørn Utzon vises et portræt af den verdensbe-rømte arkitekt og et billede af et af hans væsentligste værker, Sydney Opera House. Og ikke uden grund. Sydney Opera House er et af de mest markante mo-dernistiske bygningsværker i verden, og det værk der gjorde Jørn Utzon ver-denskendt.

- Vores far ville have været meget glad for den store anerkendelse, der ligger i at blive portrætteret på et frimærke. Han var overvældet over den interesse og be-gejstring, der udviklede sig for hans arbejder i den senere del af hans liv, og han ville have nydt at sende breve af sted med sit eget portræt i øverste højre hjørne på kuverten. Vi er som familie både glade og stolte over at vores far, farfar og oldefar, således bliver hædret for sit arbejde gennem et langt liv, siger Jan Ut-zon, arkitekt og søn af Jørn Utzon.

Mærsk Mc-Kinney Møller indskriver sig i historien som den blot anden er-hvervsmand, der kommer på et frimærke herhjemme. Den første var brygger og mæcen I. C. Jacobsen i 1947. Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte som anden ge-neration udviklingen af A.P. Møller – Mærsks internationale aktiviteter indenfor skibsfart, olie- og gasudvinding og forskellig industrivirksomhed. Som formand for A.P. Møller Fonden forestod Mærsk Mc-Kinney Møller støtte til virkeliggørel-sen af en række manifestationer af kunst, forskning, byrum og bygninger.

- Jeg og familien værdsætter den fine anerkendelse af min fars virke, som dette frimærke ærer. Vi glædes over, hvordan det er lykkes at omfavne centrale ele-menter. Skibet Emma Mærsk i baggrunden, opkaldt efter vores mor, Hr. Møllers hustru gennem mere end 65 år. Den hvide, syvtakkede stjerne på skorstenen, familiens og firmaets symbol siden 1886 og ikke mindst navnet MÆRSK, siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, A.P. Møller – Mærsk.

Frimærkerne er graveret af Martin Mørck og kommer i værdien 19 kr. De kan kø-bes på udvalgte posthuse, i Post Danmarks netbutik samt i Mobilshoppen via Post Danmarks app.

Jørn UtzonMærsk Mc-Kinney Møller

Sidst opdateret: 31-03-2016 14:01