PostNords miljømål godkendt af Science Based Targets

PostNord har som en af de første virksomheder i verden fået sit miljømål godkendt af initiativet Science Based Targets. 

PostNords miljømål indebærer, at koncernen skal reducere sin CO2-udledning med 40 pct. fra 2009 til 2020. Koncernen har indtil nu reduceret udledningen med 23 pct.

PostNord lod initiativet Science Based Targets vurdere målet for at se, om det er i overensstemmelse med det, som ifølge forskningen er nødvendigt for at holde den globale opvarmning under to grader. 

– Det viste sig, at vores miljømål endda overgik udvalgskriterierne. Det føles vældig godt, at vi som en af de første virksomheder i verden får sådan en anerkendelse for vores miljøarbejde, siger Susanna Fink, PostNords miljø- og kvalitetschef.

PostNords strategi for at reducere miljøpåvirkningen fokuserer på følgende seks områder:

  • Bedre udnyttelse af køretøjsflåden
  • Bedre kørselseffektivitet - reduceret brændstofforbrug
  • Investeringer i elkøretøjer (en tredjedel af flåden består nu af elkøretøjer)
  • Øget brug af biobrændstoffer
  • Færre flytransporter og flere togtransporter
  • Initiativer til at gøre PostNords lokaler mere energieffektive
  • PostNord arbejder desuden aktivt på, at koncernens underleverandører skal reducere deres CO2-udledning.

Fakta om Science Based Targets:
Initiativet Science Based Targets er baseret på et partnerskab mellem CDP, FN's Global Compact, WRI og WWF. Formålet er at støtte og hjælpe virksomheder med at afgøre, hvor meget de skal reducere deres udledning for at undgå alt for stor påvirkning af jordens klimasystem. 13 virksomheder har indtil videre udviklet mål i overensstemmelse med Science Based Targets, og 160 virksomheder har tilsluttet sig initiativet.

Læs mere på www.sciencebasedtargets.org

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

PostNord Medierelationer, T: 010-436 10 10, press@postnord.com


Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 28-06-2016 09:27