Lars Idermark efterfølger Lars G Nordström som administrerende direktør og koncernchef for  Posten Norden

Bestyrelsen i Posten Norden har udpeget Lars Idermark til ny administrerende direktør og koncernchef. Lars Idermark er 53 år og er i dag koncernchef for Kooperative Förbundet, KF.

Lars Idermark efterfølger Lars G. Nordstrøm som administrerende direktør og koncernchef for Posten Norden, den nordiske kommunikations- og logistikkoncern som blev dannet i 2009 gennem sammenlægningen af Post Danmark A/S og svenske Posten AB.

 Lars Idermark er i dag administrerende direktør og koncernchef for Kooporative Förbundet. Tidligere har han blandt andet været administrerende direktør for Andra AP-Fonden, stedfortrædende koncernchef for sundhedskoncernen Capio og viceadministrerende direktør for Föreningssparbanken og før det for Föreningsbanken. Lars Idermark har en lang baggrund i Landbrugskoorperationen i Sverige, hvor han blandt andet har været administrerende direktør for LRF Holdning. Han har siden foråret 2010 være bestyrelsesformand for Swedbank.

Lars G. Nordström tiltrådte, da Posten Norden blev dannet i sommeren 2009. Inden da var han i omtrent et år administrerende direktør for Svenske Posten AB, hvor han blandt andet havde til opgave at lede sammenlægningen af de to nationale postvirksomheder og dannelsen af Posten Norden.

Lars Idermark tiltræder efter årsskiftet.

Bestyrelsesformand Fritz H. Schur:

- Med sin indiskutable erfaring og sit stærke engagement har Lars G. Nordström gjort et godt arbejde i gennemførelsen af sammenlægningen af to nationale postkoncerner og etableringen af Posten Norden samtidig med at virkningerne af den økonomiske krise blev håndteret. Han forlader sin stilling helt efter tidligere aftale.

- Vi har med Lars Idermark rekrutteret en person med den rette erfaring og baggrund til at lede Posten Norden. Lars Idermark har en solid forretningsmæssig og finansiel baggrund koblet med erfaring fra samfundsnære sektorer. Dette og hans engagement og fokus på resultater giver ham de rette egenskaber til at lede Posten Norden.

CV Lars Idermark

Administrerende direktør og koncernchef for Posten Norden fra 2011.

Født 1957. Master of Business Administration, Uppsala Universitet.

Nuværende stilling

- Administrerende direktør og koncernchef, Kooperativa Förbundet Ek. för.

Tidigere stillinger

- Administrerende direktør, Andra AP-fonden

- Stedfortrædende administrerende direktør og koncernchef, Capio AB

- Viceadministrerende direktør samt stedfortrædende administrerende direktør og koncernchef, FöreningsSparbanken AB (Swedbank)

- Økonomi- og finansdirektør og viceadministrerende direktør, Föreningsbanken AB

- Administrerende direktør og koncernchef, LRF Holding AB

 Bestyrelsesopgaver

 - Bestyrelsesformand, Swedbank samt formand for bestyrelsens Kompensationsudvalg og  Risiko og kapitaludvalg

- Bestyrelsesmedlem, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

 

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40