Posten Norden vælger Logica som strategisk Outsourcingpartner

27 jan 2010

Logica overtager udvikling og forvaltning af SAP og andre applikationer for 47.500 brugere

Logica har indgået en aftale med Posten Norden om at overtage udvikling og forvaltning af SAP og andre applikationer for 47.500 brugere. Aftalen, som er tegnet for fem år, indebærer, at cirka 280 af Posten Nordens medarbejdere overgår til Logicas forretning i Sverige og Danmark. Logica overtager også ansvaret for underleverandørkontrakter, som svarer til cirka 150 fuldtidskonsulenter.

Logicas stærke lokale tilstedeværelse i Norden i kombination med et innovativt koncept for Application Management og en omfattende SAP-kompetence var vigtige succesfaktorer i aftalen. De medarbejdere, som gennem aftalen overgår til Logica, tilfører en værdifuld forstærkning til Logicas virksomhed og er med til at styrke relationen til Posten Norden yderligere. Lokale og internationale ressourcer kommer til at samarbejde i Logicas Blended Delivery model for at sikre både god kvalitet og høj omkostningseffektivitet. Med fokus på kontinuerlige forbedringer hjælper Logica Posten Norden med at sænke sine omkostninger og øge kvaliteten i sine services.

-          Aftalen spiller en vigtig rolle i realiseringen af størstedelen af de synergieffekter, som blev identificeret inden for it-området efter dannelsen af Posten Norden. Ved at overdrage udvikling og forvaltning af vores applikationer kan vi i højere grad fokusere på vores kerneforretning, og tilbyde vores kunder omkostningseffektive og innovative løsninger, siger Joss Delissen, CIO hos Posten Norden. Efter en grundig proces har vi valgt Logica som partner. De har bevist, at de har kapacitet og erfaring samt evner at håndtere overtagelsen af vores medarbejdere og samtidig levere en omkostningseffektiv løsning af høj kvalitet.  

-          Det er meget glædeligt, at Posten Norden har valgt os som strategisk partner, og aftalen indebærer, at vi styrker vores position inden for Outsourcing i Norden, siger Crister Stjernfelt, CEO Logica Nordic. Aftalen giver os mulighed for at udvikle vores kapacitet og vores tilbud inden for Application Management, specielt inden for SAP, ligesom det også giver os mulighed for at uddybe vores relation med en af de førende virksomheder på det nordiske marked. Jeg er også meget glad for at kunne byde nye medarbejdere velkommen til Logica; sammen skal vi sikre høj kvalitet og omkostningseffektivitet i de fremtidige leverancer til Posten Norden. 

Overtagelsen sker fra og med den 3. maj 2010 og indebærer, at cirka 140 af Posten Nordens medarbejdere overflyttes til Logicas virksomhed i Sverige og cirka 140 medarbejdere overflyttes til Logicas virksomhed i Danmark. 

Om Posten Norden
Posten Norden er stiftet på baggrund af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia. samt godt 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk  

Om Logica
Logica er en førende leverandør af it- og forretningsløsninger med 40.000 medarbejdere. Vi tilbyder forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing af ydelser inden for it- og forretningsprocesser. I tæt samarbejde med vores kunder skaber vi forandringer, som danner grundlaget for øget vækst og effektivitet samt forbedret risikostyring. Logica tilfører dybt branchekendskab, teknisk spidskompetence og global ekspertise, og vi hjælper dermed vores kunder med at opbygge ledende positioner på deres markeder. Logica er børsnoteret på London Stock Exchange og Euronext (Amsterdam). Læs mere på www.logica.dk.

 

Pressekontakter:
Joss Delissen, CIO Posten Norden via Posten Norden Medierelationer, tlf:+45 33 61 60 01 

Jesper Scharff, adm. direktør, Logica Danmark, tlf.: +45 40 17 14 20, e-mail: jesper.scharff@logica.com

Christina Tranberg Mikkelsen, PR-manager Logica Danmark, tlf.: +45 29 48 09 02, e-mail: christina.mikkelsen@logica.com

 

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40