Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Posten Norden

Posten Norden AB’s ordinære generalforsamling afholdes den 15. april 2011 kl. 11.30 på Posten Nordens hovedkontor på adressen Terminalvägen 24 i Solna, Sverige.

Medlemmer af Folketinget i Danmark og Riksdagen i Sverige har, efter anmeldelse til bestyrelsen, ret til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for offentligheden.

Anmeldelse om deltagelse skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen. Anmeldelsen kan ske pr. e-mail til: ir@posten.se eller pr. post til: Posten Norden AB (publ), Investor Relations, A 12 V, SE-105 00 Stockholm.

Indkaldelsen kan læses i sin helhed på www.postennorden.com.

Posten Norden blev stiftet på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og havde i 2010 en omsætning på ca. SEK 42 mia. samt godt 44.000 medarbejdere. Den operative virksomhed er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Informationslogistik og Logistik. Koncernens hovedkontor ligger i Solna, Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.com.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40