Mats Lönnqvist ny viceadministrerende direktør for PostNord

 

Mats Lönnqvist er ansat som viceadministrerende direktør og finans- og økonomidirektør for PostNord.

Mats Lönnqvist tiltræder den 1. november 2011.

Mats Lönnqvist er født i 1954 og har en solid baggrund som virksomhedsleder. Han har i mere end 20 år varetaget funktionen som Finans- og økonomidirektør eller administrerende direktør i virksomheder i store forandringsprocesser. Senest har han fra 2009 og til i år været finans- og økonomidirektør samt vice administrerende direktør for SAS-koncernen. Mats Lönnqvist har før det være ansat i virksomheder som Eniro, Ratos, Securum, Pharmacia og Esselte.

- Mats Lönnqvist har den rette profil og erfaring i forhold til den udvikling, som ligger foran PostNord. Mats Lönnqvist vil give os et vigtigt bidrag til vores ledelsesarbejde, siger PostNords koncernchef Lars Idermark.

- PostNord er en spændende koncern, hvor min erfaring og kompetenceprofil passer til de udfordringer, der ligger for koncernen i fremtiden. Det føles meget motiverende for mig at komme til PostNord, siger Mats Lönnqvist.

 

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

  • Mats Lönnqvist
Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40