Posten Norden indgår nye aftaler om telefoni og datakommunikation

En af de seneste års største udbudsforretninger i Norden inden for telefoni og datakommunikation er nu afsluttet. Posten Norden indgår aftaler med TeliaSonera om telefoni og med TDC om datakommunikation, herunder videokonferenceløsninger. De nye kommunikationsløsninger skal give Posten Norden en fælles koncernplatform for hermed at skabe omkostningseffektivitet samt adgang til kvalitetssikker telefoni og datakommunikation.

Med de nye aftaler får Posten Norden adgang til ensartede, effektive og standardiserede kommunikationsløsninger. Et andet vigtigt formål med udbudsforretningen har også været at få færre leverandører. Aftalen løber over fire år med mulighed for forlængelse, repræsenterer ca. SEK 125 mio. pr. år på basis af de nuværende mængder og omfatter koncernens aktiviteter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Aftalerne er ikke omfattet af mængdegaranti.

TeliaSonera bliver leverandør til Posten Norden af telefoni, dvs. fast IP-telefoni, mobiltelefoni og indkøb af telefoner. Posten Norden har i dag ca. 10.000 faste abonnementer/tilslutninger og ca. 35.000 mobile abonnementer/tilslutninger. Baseret på disse mængder udgør aftalen om telefoni ca. SEK 80 mio. pr. år.

Samtidig bliver TDC leverandør af Posten Nordens WAN- og videokonferenceløsninger. Posten Norden har i dag omkring 4.000 WAN-forbindelser og ca. 30 videokonferenceløsninger. På denne baggrund repræsenterer aftalen om datakommunikation et beløb på ca. SEK 45 mio. pr. år.

- De nye koncernfælles løsninger for telefoni og datakommunikation kan tilføjes til rækken af synergieffekter, der efter etableringen af Posten Norden er blevet en mulighed på IT-området. Efter en samlet nordisk udbudsforretning får vi nu endnu flere nordiske løsninger, som dækker hele koncernen, og samtidig bliver vi mere omkostningseffektive og opnår øget driftssikkerhed. Med de forbedrede muligheder for videokonferencer øger vi desuden vores miljøeffektivitet, siger Joss Delissen, CIO Posten Norden.

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40