PostNord blandt branchens bedste på global miljøliste

PostNord kommer ind på en tredjeplads i en rangering af klimaarbejdet blandt verdens førende postvirksomheder

I samarbejdsorganet for verdens førende postvirksomheder IPC (International Post Corporation) er der sat fælles miljømål for branchen. Inden 2020 skal det samlede co2-udslip reduceres med 20 procent. Som et led i det arbejde har IPC rangeret postvirksomhedernes kvalitative klimaarbejde for at vise, om de er på rette vej.

- Vi er stolte af, at PostNord rangerer som verdens tredje bedste virksomhed i branchen, når det gælder vores miljøarbejde. Vi har gjort meget på miljøområdet og sætter nu tempoet yderligere op. Den flotte placering på IPC´s liste viser, at vi har gode forudsætninger for ikke bare at nå IPC´s mål, men også vores egne endnu mere ambitiøse miljømål, siger Erica Kronhöffer, miljøchef i PostNord.

På miljøområdet har PostNord har sat sig for, at udledningen af co2 skal reduceres med 40 procent frem til 2020.

- Vort eget mål er dobbelt så offensivt, som branchens fælles mål. Skal vi nå en 40 procents reduktion af vores co2-udslip kommer det til at kræve omfattende omstillinger og investeringer i både transportleddet og i energianvendelsen, fortsætter Erica Kronhöffer.

De parametre, som IPC har vægtet særligt højt i sin bedømmelse, er, hvilke processer virksomheden har for miljøarbejdet, hvor godt miljøarbejdet er forankret i virksomhedens ledelse samt, hvor god virksomheden er til at rapportere miljøtal fra såvel egen organisation som underleverandører.

 

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40