PostNord i kreditaftale til 2 mia. SEK

 

PostNord har indgået en femårig aftale om kredit på 2 mia. SEK i flere forskellige valutaer. Kreditten indgår i koncernens generelle behov for finansiering. Kreditaftalen er kommet i stand med Nordea Bank AB ("Bookrunnner"), Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial og Handelsbanken Capital Markets, samt Svenska Handelsbanken AB ("Mandated Lead Arrangers").

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40