PostNord overtager logistikvirksomhed i Norge

PostNord AB har indgået aftale med Eek Holding AS om kontant overtagelse af Eek Transport AS. Eek Transport er blandt de ti største leverandører af transport- og logistiktjenester i Norge. Med overtagelsen øger PostNord sine eksisterende aktiviteter i Norge og forstærker koncernens position og muligheder på det voksende norske logistikmarked.

Eek Transport AS omsatte i 2010 for NOK 265 mio. Eek Transport driver en landsdækkende virksomhed i Norge med egen kapacitet og agentsamarbejde, og der er i alt ca. 200 medarbejdere. Store kunder kommer fra bl.a. bilreservedelsbranchen og VVS-branchen. I 2010 blev Eek Transport udnævnt som årets transportvirksomhed af Norges Lastebilforbund.

PostNord driver i dag forretninger på det norske logistikmarked gennem den helejede virksomhed Tollpost Globe AS. Med en omsætning i 2010 på NOK 2,4 mia., 900 medarbejdere og 800 chauffører er Tollpost Globe blandt Norges tre største transportvirksomheder. Overtagelsen af Eek Transport supplerer PostNords eksisterende virksomhed og kundeportefølje i Norge. Overtagelsen skaber desuden potentiale for synergier inden for salg, produktion og administration. Hermed styrkes også mulighederne for krydssalg mellem virksomhederne, ligesom koncernens logistiksortiment som helhed i Norden bliver forstærket.

-  Med Norden som vores hjemmemarked skal PostNord være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i det nordlige Europa. Et vigtigt led i opfyldelsen af dette mål er indgåelse af partnerskaber og opkøb, hvor vi ser muligheder for en styrkelse af vores produktudbud og position. Med overtagelsen af Eek Transport øger vi vores aktiviteter i Norge og styrker vores position og vores muligheder i landet, siger Lars Idermark, som er administrerende direktør og koncernchef i PostNord.

- PostNord driver i dag en succesfuld logistikforretning i Norge gennem Tollpost Globe. Med overtagelsen af Eek Transport udvider vi vores produktudbud, styrker vores attraktivitet som leverandør på det voksende norske logistikmarked og konsoliderer vores nordiske netværk, siger Henrik Højsgaard, som er chef for forretningsområde Logistik i PostNord.

Transaktionen forudsætter en godkendelse fra de norske konkurrencemyndigheder.

 

Om PostNord
PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige.

Om Tollpost Globe
Tollpost Globe indgår i PostNord-koncernen og er blandt Norges tre største transportvirksomheder. Virksomheden har en omsætning på ca. NOK 2,4 mia. samt 900 medarbejdere og 800 chauffører fordelt på 29 afdelinger. Virksomheden håndterer ca. 60.000 pakker hver dag, og hovedkontoret ligger i Oslo.

Om Eek Transport
Eek Transport har 200 ansatte og 110 biler og omsatte i 2010 for NOK 265 mio. Eek Transports hovedkontor ligger i Hjuksebø (Notodden) i Norge, og virksomheden har afdelinger i Berger (Oslo), Porsgrunn, Hokksund, Gol, Kristiansand og Sandnes.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40